Dit artikel is gerelateerd aan:

Eisen aan zorginstellingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een zorginstelling? Volgens de Wet kwaliteit zorginstellingen (Wkkgz) moet de zorg die u geeft aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Uw zorginstelling moet aan onder meer deze eisen voldoen:

  • U moet deskundig personeel hebben. Sommige zorgverleners moeten in het BIG-register staan om hun werk te mogen doen.
  • U moet controleren of een nieuwe medewerker in het verleden geen ernstige fouten heeft gemaakt. U checkt bijvoorbeeld het waarschuwingsregister Zorg & Welzijn of u vraagt een VOG aan.
  • U moet een zorgplan maken samen met de cliënt. Hierin staan afspraken over de zorg en ondersteuning. U moet dit plan minstens 1 keer per jaar bespreken met de cliënt.
  • Uw instelling heeft een cliëntenraad. Via de cliëntenraad kunnen cliënten meepraten over het beleid in uw organisatie.
  • U levert zorg van een goed niveau. De zorg is tijdig, veilig en effectief.
  • Uw instelling heeft een klachtenfunctionaris en u bent aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie.
  • U moet ieder jaar verantwoording afleggen over wat u doet en hoe u de zorg organiseert.
  • Uw medewerkers kunnen incidenten melden en ervan leren.

Checklist voor nieuwe zorgaanbieders

Gaat u een nieuwe zorgonderneming beginnen? Dan moet u weten waaraan uw zorgonderneming moet voldoen. De checklist van het CBIG geeft een globaal overzicht van wat u op orde moet hebben voordat u zorg mag gaan verlenen.

WTZi-toelating aanvragen

U moet een WTZi-toelating aanvragen als u zorg wil leveren die wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz). U kunt alleen toelating aanvragen als minstens 2 personen in uw organisatie zorg verlenen.

Incidenten melden

Zorginstellingen zijn verplicht incidenten, zoals calamiteiten, geweld in de zorgrelatie of ontslag wegens disfunctioneren, te melden bij de IGZ. Deze verplichting geldt niet alleen voor instellingen die patiënten opnemen, maar bijvoorbeeld ook voor huisartsenposten en thuiszorgorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven