Dit artikel is gerelateerd aan:

Eisen aan zorginstellingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een zorginstelling? Dan moet de zorg die u geeft aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Uw zorginstelling moet aan onder meer deze eisen voldoen:

Checklist voor nieuwe zorgaanbieders

Gaat u een nieuwe zorgonderneming beginnen? Dan moet u weten waaraan uw zorgonderneming moet voldoen. De checklist van het CBIGExterne link geeft een globaal overzicht van wat u op orde moet hebben voordat u zorg mag gaan verlenen.

WTZi-toelating aanvragen

U moet een WTZi-toelatingExterne link aanvragen als u zorg wil leveren die wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet Langdurige Zorg (Wlz). U kunt alleen toelating aanvragen als minstens 2 personen in uw organisatie zorg verlenen.

Incidenten melden

Zorginstellingen zijn verplicht incidenten, zoals calamiteiten, geweld in de zorgrelatie of ontslag wegens disfunctioneren, te melden bij de IGZ. Deze verplichting geldt niet alleen voor instellingen die patiënten opnemen, maar bijvoorbeeld ook voor huisartsenposten en thuiszorgorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven