Dit artikel is gerelateerd aan:

Eisen aan zorginstellingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Heeft u een zorginstelling? Volgens de Wet kwaliteit zorginstellingen (Wkkgz) moet de zorg die u geeft aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Wilt u verzekerde zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren? Dan moet uw instelling een WTZi-toelating hebben.

Eisen voor de Wkkgz

Uw zorginstelling moet aan onder meer deze eisen voldoen:

  • U moet deskundig personeel hebben. Sommige zorgverleners moeten in het BIG-register staan om hun werk te mogen doen.
  • U moet controleren of een nieuwe medewerker in het verleden geen ernstige fouten heeft gemaakt. U checkt bijvoorbeeld het waarschuwingsregister Zorg & Welzijn of u vraagt een VOG aan.
  • U moet een zorgplan maken samen met de cliënt. Hierin staan afspraken over de zorg en ondersteuning. U moet dit plan minstens 1 keer per jaar bespreken met de cliënt.
  • Uw instelling heeft een cliëntenraad. Via de cliëntenraad kunnen cliënten meepraten over het beleid in uw organisatie.
  • U levert zorg van een goed niveau. De zorg is tijdig, veilig en effectief.
  • Uw instelling heeft een klachtenfunctionaris en u bent aangesloten bij een onafhankelijke geschilleninstantie.
  • U moet ieder jaar verantwoording afleggen over wat u doet en hoe u de zorg organiseert.
  • Uw medewerkers kunnen incidenten melden en ervan leren.

Checklist voor nieuwe zorgaanbieders

Gaat u een nieuwe zorgonderneming beginnen? Dan moet u weten waaraan uw zorgonderneming moet voldoen. De checklist van het CIBG geeft een globaal overzicht van wat u op orde moet hebben voordat u zorg mag gaan verlenen.

WTZi-toelating aanvragen

Wilt u als zorginstelling verzekerde zorg volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren? Dan moet uw instelling een WTZi-toelating hebben van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). U moet hiervoor voldoen aan de eisen van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Aanvraagformulieren voor een nieuwe toelating, een wijziging of intrekking vindt u op de website van het CIBG. U kunt alleen toelating aanvragen als minstens 2 personen in uw organisatie zorg verlenen.

Incidenten melden

Zorginstellingen zijn verplicht incidenten, zoals calamiteiten, geweld in de zorgrelatie of ontslag wegens disfunctioneren, te melden bij de IGZ. Deze verplichting geldt niet alleen voor instellingen die patiënten opnemen, maar bijvoorbeeld ook voor huisartsenposten en thuiszorgorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven