Dit artikel is gerelateerd aan:

Toelating als woningcorporatie aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Is uw vereniging of stichting werkzaam op het gebied van volkshuisvesting? Dan kunt u in aanmerking komen voor toelating als woningcorporatie. De aanvraag voor toelating dient u in bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Als toegelaten instelling moet u onder andere een jaarrekening, een jaarverslag en een volkshuisvestingsverslag opstellen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven