Toelating als woningcorporatie aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Is uw vereniging of stichting werkzaam op het gebied van volkshuisvesting? Dan kunt u in aanmerking komen voor toelating als woningcorporatieExternal link. De aanvraag voor toelating dient u in bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Als toegelaten instelling moet u onder andere een jaarrekening, een jaarverslag en een volkshuisvestingsverslag opstellen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

088 - 042 44 00

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven