Jaarrekening deponeren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Heeft u een bedrijf? Bijvoorbeeld een bv of een nv. Dan moet u elk jaar een jaarrekening deponeren (indienen) bij KVK. Een jaarrekening is een financieel verslag van uw onderneming.

Wie moet een jaarrekening deponeren?

Deze rechtsvormen moeten elk boekjaar een jaarrekening deponeren:

  • een besloten vennootschap (bv)
  • een naamloze vennootschap (nv)
  • een coöperatie
  • een stichting
  • een onderlinge waarborgmaatschappij
  • een VOF of CV waarvan alle beherende vennoten buitenlands zijn
  • een vereniging of stichting met een onderneming die een jaaromzet van minimaal € 6 miljoen in 2 opeenvolgende boekjaren heeft

Bekijk welke ondernemingen geen jaarrekening hoeven in te dienen (bijvoorbeeld eenmanszaken).

Jaarrekening deponeren

U moet uw jaarrekening deponeren (indienen) bij KVK. Hoe u de jaarrekening moet deponeren is afhankelijk van uw bedrijfsgrootte:

Maakt u gebruik van een tussenpersoon, dan moet deze bij digitale deponering altijd de Standard Business Reporting (SBR) software gebruiken.

Op tijd de jaarrekening deponeren

U moet uw jaarrekening op tijd indienen. Wanneer dat is, hangt af van de rechtsvorm van uw bedrijf. Dit is in elk geval:

  • uiterlijk 8 dagen na vaststelling bij de KVK
  • binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar

U kunt geen uitstel krijgen voor het indienen van uw jaarrekening. Is uw jaarrekening niet op tijd vastgesteld? Dan moet u een voorlopige jaarrekening indienen.

Dient u uw jaarrekening te laat in? Dan bent u strafbaar. De Belastingdienst controleert of u zich aan de regels houdt. Doet u dit niet? Dan kunt u bijvoorbeeld een boete krijgen.

Ontheffing jaarrekening aanvragen

U kunt in uitzonderlijke gevallen ontheffing aanvragen voor uw jaarrekening. Bijvoorbeeld als uw bedrijf failliet gaat of bij brand. U kunt de ontheffing jaarrekening verplichting aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Dit artikel is gerelateerd aan: