Transportdocumenten

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Wegvervoer: de CMR

De Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (CMR) is een internationaal verdrag. Vrijwel alle Europese landen hebben dit verdrag ondertekend, maar ook landen buiten Europa, waaronder Centraal-Aziatische landen.

Bij controles door de Douane en politie moet er een vervoersdocument zijn dat bij de goederen hoort. Er is een standaard CMR-vrachtbrief, welke in heel Europa herkend en geaccepteerd wordt. Het is daarom verstandig om hier gebruik van te maken.

Een correct ingevulde vrachtbrief bevat alle gegevens die u nodig heeft om het vervoer en de daarbij behorende administratie goed en efficiënt te laten verlopen. De vrachtbrief bewijst door wie en wanneer welke hoeveelheid goederen in ontvangst zijn genomen/afgeleverd. Het is daarmee ook een bewijsmiddel om tijdens het transport ontstane schade of vermissing aan te tonen.

Meer informatie over de CMR en deelnemende landenExterne link vindt u op de website van de Stichting Vervoeradres.

Vervoer per spoor: de CIM of ISV

Vervoert u goederen per spoor naar het buitenland? Dan heeft u een Convention Internationale concernant le Transport des Marchandises par Chemin de Fer (CIM-vrachtbrief) nodig.

Het document bestaat uit 5 exemplaren. Niet alleen uzelf, maar ook de spoorwegmaatschappij met wie u de overeenkomst sluit moet het document invullen.

Luchttransport: de AWB

De Airway Bill (AWB) is een luchtvrachtbrief en bevat informatie over de goederen, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan.

De AWB is het bewijs van uw vervoersovereenkomst en moet daarom door zowel de afzender als de vervoerder ondertekend worden.

De AWB is een ingewikkeld document. In de regel maken luchtvaartexpediteursExterne link een AWB op.

Bij luchtvracht zijn de belangrijkste gegevens het AWB-nummer, het vluchtnummer en de geschatte aankomsttijd (ETA). Daarmee kan immers worden vastgesteld waar de goederen zijn.

Vervoer per schip: de B/L

De Bill of Lading (B/L) ofwel cognossement is een vervoersdocument voor transport over water. Het is het enige verhandelbare transportdocument. Dat betekent dat degene aan wie het B/L wordt overgedragen, het recht heeft om te beschikken over de goederen.

Meer informatie

  • Heeft u hulp nodig bij het invullen van een transportdocument, schakel dan een expediteurExterne link in.
  • Zoek op het internet naar verschillende aanbieders van transportdocumenten.
  • Internationaal ondernemen

Deze informatie is geplaatst door

KVK