Vrachtbrief opmaken voor wegvervoer

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Bent u actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg? Dan moet u een eurovergunning hebben voor binnenlands en internationaal vervoer. Ook moet u meestal een vrachtbrief bij u hebben. Een vrachtbrief is een overeenkomst over de lading tussen de afzender en de vervoerder.

Vrachtbrief opmaken voor goederenvervoer

In de vrachtbrief staat minimaal:

 • waar de lading vandaan komt (afzender)
 • wie de goederen vervoert (vervoerder)
 • waar de lading naartoe gaat (geadresseerde)
 • wat de lading is
 • het brutogewicht of de hoeveelheid van de lading

In 28 landen mag u voor het wegtransport de digitale vrachtbrief eCRM gebruiken. Bij wegvervoer in andere landen moet de vrachtwagenchauffeur een papieren vrachtbrief kunnen laten zien.

Vrachtbrief ondertekenen

Zowel de afzender als u kunnen een vrachtbrief opmaken en de andere partij vragen de vrachtbrief te ondertekenen. Na ondertekening krijgen de afzender en u een exemplaar. Met een ondertekende vrachtbrief heeft u een document als bewijs bij mogelijke schadeclaims.

Vrachtbrief en lading controleren

Bij ontvangst van de lading moet u controleren of de gegevens in de vrachtbrief kloppen. Bijvoorbeeld het aantal pakketten (colli), merk en nummer. Ook moet u de uiterlijke staat van de lading controleren. Bijvoorbeeld of de lading beschadigd is.

Geen vrachtbrief nodig

In een aantal gevallen heeft u geen vrachtbrief nodig. Dat geldt voor binnenlands vervoer van:

 • levende dieren
 • landbouwproducten van de teeltplaats naar de veiling
 • verpakkingsmiddelen voor landbouwproducten van de veiling naar de teeltplaats
 • inboedels
 • losgestorte goederen
 • postzendingen

Ook bij eigen vervoer heeft u geen vrachtbrief nodig.

CMR-vrachtbrief

Wilt u goederen vervoeren van, door of naar een land dat is aangesloten bij het CMR-Verdrag? Dan heeft u een CMR-vrachtbrief nodig. Bijna alle Europese landen hebben het CMR-verdrag ondertekend en ook enkele landen uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Het CMR-verdrag regelt de aansprakelijkheid van de vervoerder voor schade aan de lading.

Dit artikel is gerelateerd aan: