Uitkeringen voor freelancers, zzp’ers en overige zelfstandigen

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Er zijn uitkeringen voor zelfstandig ondernemers. Bijvoorbeeld bijstand of een zwangerschapsuitkering. Hier heeft u recht op als u aan de voorwaarden voldoet.

Nieuwe maatregelen om zzp'ers te helpen

Het kabinet heeft nieuwe maatregelen genomen om ondernemers, onder wie zzp'ers, te helpen die zijn getroffen door de gevolgen van het coronavirus.

Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u tijdelijk financiële problemen? Misschien heeft u recht op financiële bijstand op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bijvoorbeeld een lening, een krediet of een aanvulling op uw inkomen. Een Bbz-uitkering vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Zwangerschapsuitkering zelfstandigen

Voor de periode rond uw bevalling kunt u een zwangerschapsuitkering aanvragen. Deze uitkering heet Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). En vraagt u aan bij het UWV.

Uitkering voor oudere zelfstandigen

Levert uw bedrijf onvoldoende inkomen op om van te leven? Denkt u er daarom over na te stoppen als zelfstandig ondernemer? En bent u ook nog eens tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijdExterne link? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. De afkorting IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

De IOAZ-uitkering vult het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Deze uitkering vraagt u aan vóórdat u uw bedrijf beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u uw bedrijf binnen 19 maanden.

Wilt u doorgaan met uw bedrijf?

Wilt u ondanks dat u te weinig inkomsten heeft, doorgaan met uw bedrijf? Via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kunt u misschien het inkomen van u en uw eventuele partner tot uw pensioenleeftijd aanvullen tot bijstandsniveau.

Een IOAZ-uitkering of Bbz-uitkering vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? In uitzonderlijke gevallen komt u in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ betekent Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Vraag bij de gemeente waar u woont naar de mogelijkheden.

AOW-uitkering

Vanaf de dag dat u de voor u geldende AOW-leeftijdExterne link heeft, krijgt u AOW (Algemene Ouderdomswet)Externe link.

Geen WW voor zelfstandigen

Als u als zelfstandig ondernemer werkeloos wordt, dan heeft u meestal geen recht op een WW-uitkering (Werkloosheidswet)Externe link. Er zijn uitzonderingen:

Deze informatie is geplaatst door

KVK