Uitkeringen voor freelancers, zzp’ers en overige zelfstandigen

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Er zijn uitkeringen voor zelfstandig ondernemers. Bijvoorbeeld bijstand of een zwangerschapsuitkering. Hier heeft u recht op als u aan de voorwaarden voldoet.

Bijstand voor zelfstandigen

Heeft u tijdelijk financiële problemen? Misschien heeft u recht op financiële bijstand op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bijvoorbeeld een lening, een krediet of een aanvulling op uw inkomen. Een Bbz-uitkering vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Zwangerschapsuitkering zelfstandigen

Voor de periode rond uw bevalling kunt u een zwangerschapsuitkering aanvragen. Deze uitkering heet Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). En vraagt u aan bij het UWV.

Uitkering voor oudere zelfstandigen

Levert uw bedrijf onvoldoende inkomen op om van te leven? Denkt u er daarom over na te stoppen als zelfstandig ondernemer? En bent u ook nog eens tussen de 55 jaar en de AOW-leeftijdExterne link? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. De afkorting IOAZ staat voor Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

De IOAZ-uitkering vult het inkomen van u en uw eventuele partner aan tot bijstandsniveau. Deze uitkering vraagt u aan vóórdat u uw bedrijf beëindigd. Na de aanvraag beëindigt u uw bedrijf binnen 19 maanden.

Wilt u doorgaan met uw bedrijf?

Wilt u ondanks dat u te weinig inkomsten heeft, doorgaan met uw bedrijf? Via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kunt u misschien het inkomen van u en uw eventuele partner tot uw pensioenleeftijd aanvullen tot bijstandsniveau.

Een IOAZ-uitkering of Bbz-uitkering vraagt u aan bij de gemeente waar u woont.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen

Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt? In uitzonderlijke gevallen komt u in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ betekent Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Vraag bij de gemeente waar u woont naar de mogelijkheden.

AOW-uitkering

Vanaf de dag dat u de voor u geldende AOW-leeftijdExterne link heeft, krijgt u AOW (Algemene Ouderdomswet)Externe link.

Geen WW voor zelfstandigen

Als u als zelfstandig ondernemer werkeloos wordt, dan heeft u meestal geen recht op een WW-uitkering (Werkloosheidswet)Externe link. Er zijn uitzonderingen:

Deze informatie is geplaatst door

KVK