Dit artikel is gerelateerd aan:

Zwangerschapsuitkering zelfstandigen (ZEZ)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u zelfstandige en zwanger? Dan heeft u recht op een uitkering tijdens uw zwangerschap en na de bevalling. Deze uitkering heet de Zelfstandige en Zwanger-regeling (ZEZ). De ZEZ-uitkering duurt minimaal 16 weken. Krijgt u een meerling dan duurt de ZEZ-uitkering minimaal 20 weken.

Hoe hoog is uw ZEZ-uitkering?

De hoogte van de zwangerschapsuitkering en bevallingsuitkering is maximaal 100% van het wettelijk bruto minimumloon. U krijgt een maximale uitkering als u in het voorafgaande jaar minimaal 1.225 uur heeft gewerkt. Werkte u minder dan 1.225 uur? Dan hangt de hoogte af van uw winst in het voorafgaande jaar. Ook als u nog maar kort als zelfstandige werkt, kunt u een ZEZ-uitkering aanvragen. UWV berekent uw ZEZ-uitkering dan over het aantal dagen dat u als zelfstandige heeft gewerkt.

Wanneer komt u in aanmerking?

U krijgt een ZEZ-uitkering als u zelfstandige met of zonder personeel bent. En als u als zelfstandige werkte op de dag vóórdat de uitkering ingaat.

Hoe kunt u de ZEZ-uitkering aanvragen?

U kunt de ZEZ-uitkering online aanvragen via Mijn UWV. U doet de aanvraag vanaf 24 weken zwangerschap en uiterlijk 2 weken voor uw zwangerschapsverlof.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven