Dit artikel is gerelateerd aan:

Zwangerschapsuitkering zelfstandigen (ZEZ)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Bent u zwanger en werkt u als zelfstandige? Dan kunt u een ZEZ-uitkering (Zelfstandig en Zwanger) aanvragen bij UWV. U heeft recht op een zwangerschapsuitkering en een bevallingsuitkering.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt een ZEZ-uitkering aanvragen als u zelfstandige met of zonder personeel bent. Bijvoorbeeld als u een:

  • eigen bedrijf heeft
  • meewerkend echtgenote of partner bent van een zelfstandige
  • freelancer, artiest, huisarts, huishoudelijke hulp of gastouder bent
  • zelfstandige en in loondienst bent

De voorwaarde is dat u als zelfstandige werkte op de dag voordat de uitkering ingaat.

Hoogte van uw ZEZ-uitkering

De hoogte van de zwangerschapsuitkering en de bevallingsuitkering is nooit meer dan het wettelijk bruto minimumloon.

Heeft u in het vorige jaar minimaal 1.225 uur heeft gewerkt? Dan krijgt u de maximale uitkering.

Werkte u minder dan 1.225 uur? Dan hangt de hoogte af van de winst die u het jaar daarvoor heeft gemaakt. Als u meewerkt in het bedrijf van uw partner, geldt uw aandeel in de winst die het bedrijf heeft gemaakt.

Bent u nog maar kort zelfstandige? Dan krijgt u een uitkering over het aantal dagen dat u als zelfstandige werkte voordat u zwanger werd.

Duur van de ZEZ-uitkering

De ZEZ-uitkering duurt minimaal 16 weken. De zwangerschapsuitkering gaat in tussen de 6 en 4 weken voor uw (vermoedelijke) bevallingsdatum. Vanaf de dag na uw bevalling krijgt u nog minimaal 10 weken een bevallingsuitkering.

Bent u in verwachting van een tweeling of meerling? Dan duurt de uitkering minimaal 20 weken.

Aanvragen ZEZ-uitkering

U kunt de ZEZ-uitkering online aanvragen via Mijn UWV. U doet de aanvraag vanaf 24 weken zwangerschap en uiterlijk 2 weken voor uw zwangerschapsverlof.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven