Uw administratie bij internationale handel

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst

± 3 min lezen

Zakendoen met andere EU-landen

Als u goederen of diensten levert naar een ander EU-land moet u in ieder geval dezelfde gegevens bijhouden als bij uw binnenlandse verkopen. Maar soms zijn er andere eisen waar uw administratie aan moet voldoen.

U moet in ieder geval:

 • het btw-identificatienummer van uw klant in uw administratie bewaren
 • het btw-identificatienummer van uw klant controleren

Houd er rekening mee dat er voor specifieke goederen en in bijzondere situaties andere regels gelden.

Bewaar bewijzen

U moet steeds kunnen aantonen dat uw klanten ondernemer zijn in een ander EU-land. Bewaar daarom altijd:

 • betaalbewijzen
 • transportdocumenten
 • correspondentie

Statistiekopgaaf aan CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert gegevens over internationale handel in goederen (IHG). U bent verplicht gegevens over internationale handel aan te leveren als het CBS daarom vraagt. U kunt tot eind 2021 de gegevens van dit jaar opsturen met de online applicatie IDEP van het CBS.

Opgave-verplichting verandert vanaf 2022

Vanaf januari 2022 gaan er nieuwe Europese regels in. Dit heeft gevolgen voor de opgave-verplichting. In september 2021 heeft het CBS u geïnformeerd over de gevolgen en wat u kunt doen om u voor te bereiden. U krijgt ook een brief met informatie over testopgaven die u kunt maken. Zo kunt u zien wat er verandert en kunt u inleessjablonen maken die u in 2022 kunt blijven gebruiken.

Houd EU en niet-EU gescheiden

Doet u zaken binnen en buiten de EU? Maak dan in uw administratie onderscheid hierin.

Factureren als u zakendoet met andere EU-landen

Uw facturen moeten voldoen aan verschillende regels. Dat betekent onder andere dat u naast de wettelijk verplichte gegevens ook de bewaartermijn van facturen moet aanhouden. Houdt u naast de normale eisen waar uw factuur aan moet voldoen, rekening met het volgende:

 • Op uw facturen aan klanten die btw-aangifte doen in andere EU-landen moeten de btw-identificatienummers van u en uw klant staan. Vraag het btw-identificatienummer aan uw klant en controleer het altijd.
 • U factureert de levering van goederen meestal met 0% btw. Daarom moet op uw factuur een aanduiding staan waaruit blijkt dat u terecht het 0%-tarief toepast. Vermeld op de factuur (in elke gewenste taal): 'tabel II, onderdeel a, post 6, Wet OB '68' of 'artikel 138, lid 1, Richtlijn 2006/112'. Kijk naar de extra factuureisen voor de levering van goederen.
 • Als u diensten verricht, verlegt u meestal de btw naar uw afnemer. Kijk naar de extra factuureisen voor de levering van diensten.

Administratie bijhouden als u zakendoet buiten de EU

Bij import uit en export naar niet-EU-landen moet uw administratie voldoen aan de algemene administratieve verplichtingen en aan extra verplichtingen.

Extra administratieve verplichtingen bij import uit niet-EU-landen

Naast de algemene administratieve verplichtingen moet u andere bewijsstukken in uw administratie bewaren, zoals:

 • transportdocumenten.
 • betalingsbewijzen.
 • correspondentie.
 • douanedocumenten (zoals de aangifte en eventuele vergunningen).
 • (eventueel) de factuur van de douane-expediteur.
 • een importeursoverzicht (dit is een overzicht van de douane waarin al uw invoer staat).

Extra administratieve verplichtingen bij export naar niet-EU-landen

Bij export naar niet-EU-landen moet u kunnen aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. Bewaar daarom ook de volgende documenten:

 • alle douanedocumenten die u van de douane ontvangt op de plaats waar de goederen de EU verlaten.
 • een kopie van de vrachtbrief.
 • factuur van de vervoerder.
 • invoerbewijs van het land van bestemming.
 • correspondentie met uw buitenlandse klant.
 • bewijs van de transportverzekering.
 • eventueel een kopiefactuur die voor export is getekend door de Douane.
 • eventueel andere documenten die op de uitvoer betrekking hebben.

Export van een boot of motorrijtuig

Bij de export van een boot heeft u een extra verklaring nodig. Bij export van een motorrijtuig ontvangt u een uitvoerverklaring.

Elektronische facturen

EU-landen stellen verschillende eisen aan elektronische facturen. Bent u op zoek naar de nationale regels van een ander EU-land? Een goed startpunt hiervoor is www.e-factureren.info.

Doet u zaken met klanten in niet-EU-landen, vraag dan aan uw zakenpartner of u elektronische facturen mag versturen.

Meestal moet u dezelfde gegevens bijhouden als bij binnenlandse verkopen. Als u het 0%-tarief voor de btw toepast, moet u kunnen aantonen dat uw klant ondernemer is in het EU-land waar hij gevestigd is. Dat doet u bijvoorbeeld door het btw-identificatienummer van uw klant te controleren op de website vande Europese Commissie. Die gegevens moet u bewaren in uw administratie.

Als u zakendoet binnen en buiten de EU, moet u ervoor zorgen dat dit onderscheid duidelijk is in uw administratie.

Webinar: Belastingen bij mijn (internationale) webshop

Heeft u een webshop? Dan krijgt u te maken met belastingen. Bekijk in onderstaand webinar waar u rekening mee moet houden.

Door uw cookie-instellingen kunt u deze video niet bekijken. Wilt u toch kijken?

of bekijk de video op YouTube.

Lees meer over ons cookiebeleid

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Belastingdienst

BelastingTelefoon 0800-0543

Deze informatie is geplaatst door

Belastingdienst