Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHome

Veelgestelde vragen over Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Deze informatie is geplaatst door:Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid± 5 min lezen

Voor welk type opdracht kan ik de webmodule gebruiken?

U kunt de webmodule gebruiken voor alle typen opdrachten. In een aantal situaties geeft de webmodule geen uitkomst:

U gaat een overeenkomst aan met een rechtspersoon (zoals een bv)

In dat geval is er geen sprake van een arbeidsrelatie. Een arbeidsrelatie gaat u aan met een natuurlijk persoon.

U bent bemiddelaar en gaat geen arbeidsrelatie aan met de opdrachtnemer

Een bemiddelaar kan voor een opdrachtgever of een opdrachtnemer bemiddelen bij het tot stand komen van opdrachten. De opdrachtgever en de opdrachtnemer sluiten vervolgens een overeenkomst.

  • Er komt geen arbeidsrelatie tot stand tussen de opdrachtnemer en de bemiddelaar. De bemiddelaar is niet de opdrachtgever van de opdrachtnemer. De webmodule is niet bedoeld voor de bemiddelaar.
  • De arbeidsrelatie komt tot stand tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Voor deze arbeidsrelatie kan de opdrachtgever de webmodule invullen.

Er is sprake van tussenkomst

Een tussenpersoon kan een overeenkomst sluiten met een opdrachtnemer. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden vervolgens uit bij een ‘derde’. Deze derde wordt ook wel de feitelijke werkverschaffer genoemd. De tussenpersoon is in dit geval de opdrachtgever.

  • Er komt geen arbeidsrelatie tot stand tussen de feitelijke werkverschaffer en de opdrachtnemer. De feitelijke werkverschaffer is niet de opdrachtgever van de opdrachtnemer. De webmodule is niet bedoeld voor de feitelijke werkverschaffer.
  • De arbeidsrelatie komt tot stand tussen de tussenpersoon en de opdrachtnemer. De vragenlijst voor tussenkomst is in ontwikkeling. De webmodule is niet bedoeld voor de tussenpersoon.

De opdracht of opdrachtgever bevindt zich in het buitenland

De webmodule is alleen van toepassing op binnenlandse situaties. U kunt de webmodule alleen gebruiken als de opdrachtgever in Nederland is gevestigd en de opdrachtnemer in Nederland woont.

Is de webmodule anoniem?

Ja, de webmodule is volledig anoniem. Dat u de webmodule heeft gebruikt en wat uw antwoorden waren, is voor niemand zichtbaar. U kunt uw e-mailadres achterlaten aan het einde van de webmodule. De makers van de webmodule kunnen u dan benaderen voor vragen voor de evaluatie. Dit is niet verplicht. Uw e-mailadres wordt los verwerkt zodat uw antwoorden niet aan uw persoonlijke gegevens kunnen worden gekoppeld.

Hoelang duurt het invullen van de vragenlijst?

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 45 minuten.

In welke talen is de webmodule beschikbaar?

De webmodule is tijdens de pilot alleen in het Nederlands beschikbaar.

Moet ik voor elke opdrachtnemer en elke opdracht de vragenlijst apart invullen?

Als u een vergelijkbare opdracht onder gelijke voorwaarden aan meerdere opdrachtnemers geeft, hoeft u de vragenlijst niet voor iedere opdrachtnemer opnieuw in te vullen. Voorwaarde hierbij is wel dat de opdracht onder dezelfde omstandigheden wordt uitgevoerd.

Hoe bepaalt de webmodule wat de arbeidsverhouding is?

U vult als opdrachtgever een vragenlijst in over de relatie met uw opdrachtnemer. Voor ieder antwoord krijgt u een bepaald aantal punten. Het totaal aantal punten aan het einde van de vragenlijst geeft een indicatie van opdrachtgeverschap of een dienstbetrekking.

In een aantal gevallen zal de module ook aangeven dat er geen oordeel mogelijk is. In dat geval bestaat er twijfel en kan er geen oordeel worden gegeven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Dit kan voor u reden zijn om uw arbeidsrelatie, al dan niet met behulp van een fiscaal adviseur of dienstverlener, verder uit te zoeken.

Ik wil een eerder gegeven antwoord aanpassen. Kan dat nog?

Gebruik voor het vooruit- en teruggaan in de vragenlijst de pijlen onderaan de pagina. Gebruik hiervoor niet de knoppen van uw internetbrowser, om te voorkomen dat uw (deels) ingevulde vragenlijst afgebroken wordt.

Ik moet even weg; kan ik mijn antwoorden opslaan en op een later moment verder gaan?

Het tussentijds opslaan van de vragenlijst is niet mogelijk. U kunt de vragenlijst het beste op een rustig moment in één keer invullen. Als dit niet lukt, laat de webpagina dan openstaan. U kunt dan op een later moment verder waar u gebleven was. Als u de webpagina afsluit, wordt de sessie beëindigd en moet u de vragenlijst opnieuw invullen.

Is de uitkomst van de webmodule nog bruikbaar indien ik maar één vraag verkeerd heb ingevuld of niet werk overeenkomstig één gegeven antwoord?

De uitkomst van de webmodule is een indicatie op basis van de gegeven antwoorden. U moet de gehele webmodule opnieuw invullen met de juiste antwoorden.

Wanneer is de webmodule beschikbaar?

De webmodule is 7 dagen per week beschikbaar.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden van de enquête?

Met uw antwoorden wordt de pilot geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie worden gebruikt bij de besluitvorming over een eventuele definitieve inzet van de webmodule.

Tot wanneer kan ik de vragenlijst invullen?

De pilot duurt ten minste 6 maanden. U kunt de vragenlijst in ieder geval invullen tot en met 11 juli 2021.

Ik heb technische problemen met het invullen van de webmodule. Met wie kan ik contact opnemen?

Voor technische vragen over de webmodule kunt u contact opnemen met de technische helpdesk van de pilot. Deze is bereikbaar via helpdesk@ioresearch.nl onder vermelding van ‘Pilot WBA’.

Ik begrijp een bepaalde vraag van de webmodule niet. Met wie kan ik contact opnemen?

Bij iedere vraag kunt op een toelichting klikken. Komt u er alsnog niet uit? Neem dan contact op met de helpdesk via pilotwba@minszw.nl.

Ik heb opmerkingen over de webmodule: waar kan ik die kwijt?

Bedankt dat u meedenkt over de verbetering van de webmodule. Aan het eind van de vragenlijst kunt u een enquête invullen. De enquêtegegevens worden gebruikt bij de evaluatie van de pilot. Andere vragen of opmerkingen kunt u mailen naar pilotwba@minszw.nl.

Wat is de status van de uitkomst?

De uitkomst van de webmodule heeft gedurende de pilot geen juridische status. U kunt dus geen zekerheid ontlenen aan de uitkomst. Als de webmodule bijvoorbeeld een uitkomst ‘opdrachtgeversverklaring’ geeft, betekent dat niet dat u gevrijwaard bent van eventuele naheffingen. Een onverwachte uitkomst kan wel een reden voor u zijn om uw arbeidsrelatie verder te onderzoeken.

Ik werk met een goedgekeurde modelovereenkomst. Volgens de webmodule is er toch sprake van een dienstbetrekking. Wat is nu leidend?

De modelovereenkomst is leidend. U kunt gewoon blijven werken op basis van de goedgekeurde modelovereenkomst. De overeenkomst moet wel naar waarheid zijn opgesteld. En u moet in de praktijk ook volgens de overeenkomst werken.

De webmodule geeft als uitkomst dat er waarschijnlijk sprake is van een dienstbetrekking. Ben ik nu verplicht een dienstverband aan te bieden en loonheffingen af te dragen?

De webmodule geeft een indicatie dat waarschijnlijk sprake is van een dienstbetrekking en de verplichting bestaat om loonheffingen af te dragen. U kunt een dienstverband aangaan of u kunt ervoor kiezen de opdracht voortaan anders vorm te geven. Het is verstandig om hierover advies in te winnen bij een fiscale dienstverlener of juridisch adviseur.

Ik ben het niet eens met de uitkomst van de webmodule. Kan ik ergens bezwaar maken?

Het is niet mogelijk om bezwaar tegen de uitkomst van de webmodule te maken. De webmodule is een voorlichtingsinstrument. In de pilotfase heeft de uitkomst ook geen juridische gevolgen.

Naar boven