Veelgestelde vragen over Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Gepubliceerd door:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
4 min lezen

Voor welke opdrachten kan ik de webmodule gebruiken?

U kunt de webmodule gebruiken voor alle soorten opdrachten. In een aantal situaties geeft de webmodule geen uitkomst:

In dat geval is er geen arbeidsrelatie. Een arbeidsrelatie gaat u aan met een natuurlijk persoon.

Een bemiddelaar kan voor een opdrachtgever of een opdrachtnemer bemiddelen bij het tot stand komen van opdrachten. De opdrachtgever en de opdrachtnemer sluiten vervolgens een overeenkomst.

  • Er is geen arbeidsrelatie tussen de opdrachtnemer en de bemiddelaar. De bemiddelaar is niet de opdrachtgever van de opdrachtnemer. De webmodule is niet bedoeld voor de bemiddelaar.
  • Er is wel een arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Voor deze arbeidsrelatie kan de opdrachtgever de webmodule invullen.

Een tussenpersoon kan een overeenkomst sluiten met een opdrachtnemer. De opdrachtnemer voert de werkzaamheden vervolgens uit bij een ‘derde’. Deze derde wordt ook wel de feitelijke werkverschaffer genoemd. De tussenpersoon is in dit geval de opdrachtgever.

  • Er komt geen arbeidsrelatie tot stand tussen de feitelijke werkverschaffer en de opdrachtnemer. De webmodule is niet bedoeld voor de feitelijke werkverschaffer.
  • De arbeidsrelatie komt tot stand tussen de tussenpersoon en de opdrachtnemer. Er is nog geen webmodule voor deze situatie.

De webmodule is alleen voor binnenlandse situaties. U kunt de webmodule alleen gebruiken als de opdrachtgever in Nederland is gevestigd en de opdrachtnemer in Nederland woont.

Is de webmodule anoniem?

Ja, de webmodule is volledig anoniem. Dat u de webmodule heeft gebruikt en wat uw antwoorden waren, is voor niemand zichtbaar.

Hoelang duurt het invullen van de vragenlijst?

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 30 minuten.

In welke talen is de webmodule beschikbaar?

De webmodule is alleen in het Nederlands beschikbaar.

Moet ik voor iedere opdracht(nemer) de vragenlijst apart invullen?

Geeft u een zelfde soort opdracht onder gelijke voorwaarden aan meerdere opdrachtnemers? Dan hoeft u de vragenlijst niet voor iedere opdrachtnemer opnieuw in te vullen. Voorwaarde is wel dat de opdracht onder dezelfde omstandigheden wordt uitgevoerd.

U kunt aan het einde ook kiezen voor ‘vragenlijst bewaren’. U slaat dan de gekregen code op. Daarmee kunt u op een later moment de vragenlijst weer opstarten en de antwoorden aanpassen.

Hoe bepaalt de webmodule wat de arbeidsverhouding is?

U vult als opdrachtgever een vragenlijst in over de relatie met uw opdrachtnemer. Voor ieder antwoord krijgt u een bepaald aantal punten. Het totaal aantal punten aan het einde van de vragenlijst geeft een aanwijzing van opdrachtgeverschap of een dienstbetrekking.

In een aantal gevallen zal de module aangeven dat er geen oordeel mogelijk is. In dat geval bestaat er twijfel en kan er geen oordeel worden gegeven over de arbeidsrelatie. Dit kan voor u reden zijn om uw arbeidsrelatie verder uit te zoeken. Al dan niet met behulp van een belastingadviseur of -dienstverlener.

Ik wil een antwoord aanpassen. Kan dat nog?

Gebruik voor het vooruit- en teruggaan in de vragenlijst de knoppen onderaan de pagina. Gebruik hiervoor niet de knoppen van uw internetbrowser, om te voorkomen dat uw (deels) ingevulde vragenlijst afgebroken wordt. U kunt aan het einde ook een vraag kiezen die u wilt aanpassen.

Kan ik mijn antwoorden opslaan en op een later moment verdergaan?

U kunt op een later moment verdergaan met de vragenlijst. Er zijn 2 manieren:

  • U kunt op hetzelfde apparaat verdergaan met de vragenlijst. De webmodule gaat dan automatisch verder waar u gebleven bent. Dit werkt alleen als u dezelfde internetbrowser gebruikt. En als u de lokale opslag van uw browser niet verwijderd.
  • U kunt de vragenlijst tussendoor opslaan. U krijgt dan een code waarmee u de vragenlijst later weer kunt starten. Schrijf deze code op.

Geldt de uitkomst nog als ik één vraag verkeerd heb ingevuld? Of niet werk volgens één gegeven antwoord?

De uitkomst van de webmodule is een aanwijzing op basis van uw antwoorden. U kunt het verkeerd gegeven antwoord aan het einde nog aanpassen.

Ik heb een vraag over het invullen van de webmodule. Met wie kan ik contact opnemen?

Bij iedere vraag kunt op een toelichting klikken. Komt u er alsnog niet uit? Neem dan contact op met de helpdesk van de webmodule. Deze is bereikbaar via webmodule@minszw.nl. Dat geldt ook voor technische vragen.

Heeft u een opmerking over de webmodule? Ook die kunt u mailen naar webmodule@minszw.nl.

Wat is de juridische status van de uitkomst?

De uitkomst van de webmodule is een aanwijzing en heeft geen juridische status. Geeft de webmodule bijvoorbeeld aan dat u de opdracht buiten dienstbetrekking kunt uitvoeren? Dan betekent dat niet dat u geen naheffingen kunt krijgen van de Belastingdienst. Een onverwachte uitkomst kan wel een reden voor u zijn om uw arbeidsrelatie verder te onderzoeken.

Ik werk met een goedgekeurde modelovereenkomst. Volgens de webmodule is er toch sprake van een dienstbetrekking. Wat is nu leidend?

De modelovereenkomst is leidend. U kunt gewoon blijven werken op basis van de goedgekeurde modelovereenkomst. De overeenkomst moet wel naar waarheid zijn opgesteld. En u moet in de praktijk ook volgens de overeenkomst werken. U doet er goed aan hier nog eens kritisch naar te kijken.

In de uitkomst staat dat er waarschijnlijk sprake is van een dienstbetrekking. Ben ik nu verplicht een dienstverband aan te bieden en loonheffingen af te dragen?

De webmodule geeft een aanwijzing dat er waarschijnlijk sprake is van een dienstbetrekking. En dat u mogelijk loonheffingen af moet dragen. U kunt een dienstverband aangaan of u kunt ervoor kiezen om de opdracht voortaan op een andere manier uit te laten voeren. Het is verstandig om hierover advies te vragen bij een belastingadviseur of juridisch adviseur.

Ik ben het niet eens met de uitkomst van de webmodule. Kan ik ergens bezwaar maken?

Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de uitkomst van de webmodule. De webmodule is een voorlichtingsinstrument. De uitkomst is een aanwijzing en heeft geen juridische gevolgen. Bezwaar is daarom niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid