Parallelimport van buiten de EER

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Wilt u producten van een geregistreerd merk buiten de Europese Economische Ruimte (EER) importeren? U mag die producten alleen in de handel brengen met toestemming van de merkhouder. Door te importeren zonder toestemming (parallelimport, nevenimport of parallelhandel) maakt u merkinbreuk. Dit is verboden.

Als er sprake is van merkinbreuk, kan de merkhouder een rechtszaak tegen u beginnen. Als u in het ongelijk wordt gesteld, kunt u veroordeeld worden tot:

  • het betalen van een schadevergoeding
  • het vernietigen van de voorraad artikelen
  • het vergoeden van de proceskosten van de merkhouder

Parallelimport binnen de EER

Is een merkproduct via een officieel distributiekanaal binnen de EER in de handel gebracht? Dan mag u via dit distributiekanaal wel vrij verkopen binnen de EER.

Parallelimport van geneesmiddelen

Voor geneesmiddelen gelden andere regels rondom parallelimport. Wilt u als parallelimporteur medicijnen importeren uit een andere EU-lidstaat? Dan kunt u een parallelhandelsvergunning aanvragen bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)