Vergunning Antarctica aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

< 1 min lezen

Wilt u activiteiten organiseren op Antarctica? Bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, toerisme of visserij? Dan moet u een vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat Zee en Delta. Het kan zijn dat u een milieu-effectrapport (MER) moet opstellen. In uw vergunningaanvraag vult u onder andere in of u speciaal aangewezen gebieden (pdf) wilt bezoeken.

Hulp bij uw vergunningaanvraag

Het proces om een vergunning te verlenen, duurt 7,5 maand. Een specialist van de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat kan u adviseren en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Dan rondt u uw aanvraag goed en op tijd af. Het seizoen om Antartica te bezoeken, loopt van begin november tot en met eind maart. Heeft u een gepland bezoek? Neem dan zo snel mogelijk via Antartica@rws.nl contact op met Rijkswaterstaat Zee en Delta, afdeling Vergunningverlening.

Digitaal vergunning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de vergunning Antarctica digitaal aanvragen bij Rijkswaterstaat. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)