Vergunning Antarctica aanvragen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Wilt u activiteiten organiseren op Antarctica? Bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, toerisme of visserij? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig van Rijkswaterstaat Zee en Delta

Vergunning aanvragen

U kunt de vergunning Wet bescherming Antarctica aanvragen bij Rijkswaterstaat Zee en Delta. U moet het aanvraagformulier versturen via post en digitaal naar antarctica@rws.nl.

Let op: Het aanvraagproces duurt 7,5 maanden. U kunt Antarctica bezoeken in de periode november tot en met maart. Uw aanvraag moet daarom uiterlijk 15 maart bij Rijkswaterstaat Zee en Delta binnen zijn. Een specialist van de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat kan u helpen bij de aanvraag.

Beschermde gebieden op Antarctica

U mag niet overal op Antarctica activiteiten organiseren. In bepaalde gebieden mogen geen toeristen komen of u mag er alleen komen voor speciaal onderzoek. De beschermde gebieden op Antarctica staan in de Antarctic Protected Areas Database.

Vergunning Antarctica aanvragen met de berichtenbox

U kunt de vergunning Wet bescherming Antarctica met de berichtenbox digitaal aanvragen bij Rijkswaterstaat. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.