Vergunning Antarctica aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u activiteiten organiseren op Antarctica? Bijvoorbeeld op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, toerisme of visserij? Dan moet u een vergunning aanvragenExterne link bij Rijkswaterstaat Zee en Delta. Het kan zijn dat u een milieu-effectrapport (MER) moet opstellen. In uw vergunningaanvraag vult u onder andere in of u speciaal aangewezen gebiedenExterne link (pdf) wilt bezoeken.

Digitaal vergunning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de vergunning Antarctica digitaal aanvragen bij Rijkswaterstaat. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven