Vergunning voor onttrekken grondwater of infiltreren water

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 6 feb 2023
< 1 min lezen
English version

Wilt u grondwater uit de bodem (grondwateronttrekking) halen of terugbrengen in de bodem (infiltreren)? U moet een vergunning aanvragen bij de provincie of het waterschap.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

U moet een vergunning (grondwateronttrekkingsvergunning) bij de provincie aanvragen:

  • als u grondwater uit de bodem haalt voor industriële bedrijfsprocessen van meer dan 150.000 m3 per jaar
  • voor een openbare drinkwatervoorziening
  • voor open bodemenergiesystemen (gebruik maken van bodemwarmte)

Voor andere onttrekkingen moet u moet een vergunning aanvragen bij het waterschap.

Onttrekkingen van minder dan 10 m³ per uur moet u melden bij de provincie of het waterschap. U heeft geen vergunning nodig.

Registratie bij grondwater onttrekken of infiltreren

U moet bijhouden hoeveel grondwater u onttrekt of infiltreert en dat doorgeven aan de provincie of het waterschap.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)