Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeBedrijf stoppen of verkopen

Verificatievergadering

Deze informatie is geplaatst door:KVKKVK< 1 min lezenEnglish version

Uw bezittingen en ander vermogen worden gebruikt om uw schuldeisers te betalen. Maar eerst controleert de curator in uw administratie of alle vorderingen wel echt schulden zijn. Dit heet de verificatiefase.

Verificatievergadering

Tijdens de verificatievergadering neemt de curator al uw schulden door. Schuldeisers krijgen dan ook de mogelijkheid om hun vorderingen toe te lichten. Komt de curator er niet uit met uw schuldeisers? Dan beslist de rechtbank. De verificatievergadering kan ook plaatsvinden zonder schuldeisers.

Akkoord met schuldeisers

U kunt proberen om een akkoord te krijgen met de schuldeisers. U biedt dan aan om een deel van de schulden te betalen, in ruil voor totale kwijtschelding. U mag tijdens het faillissement maar één keer een akkoord aanbieden. Tijdens de verificatievergadering stemmen de schuldeisers hierover. Daarbij moet de meerderheid akkoord gaan. De meerderheid vertegenwoordigt samen minstens de helft van het bedrag aan schulden.

Akkoord rechtbank

Als de rechtbank het akkoord goedkeurt, wordt het akkoord bekrachtigd (gehomologeerd). Het akkoord is dan bindend, ook voor de schuldeisers die niet akkoord gingen. Uw faillissement eindigt zodra de rechtbank het akkoord bekrachtigt.

Geen akkoord door schuldeisers of rechtbank

Is er geen akkoord met de schuldeisers? Of keurt de rechtbank het niet goed? Dan ontstaat een staat van insolventie. Uw boedel wordt verkocht en de opbrengst wordt verdeeld onder de schuldeisers. Dit gaat volgens een bepaalde rangorde.

Naar boven