Verplicht registreren databemiddelingsdienst (DGA)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Heeft u een databemiddelingsdienst? U moet uw databemiddelingsdienst registreren bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voordat u uw diensten mag aanbieden. Uw diensten moeten ook neutraal zijn. Dat bepaalt de Datagovernanceverordening (DGA).

Databemiddelingsdienstverleners die vóór 23 juni 2022 actief waren, moeten uiterlijk op 24 september 2025 aan de verplichtingen van de DGA voldoen. Voor databemiddelingsdienstverleners die na 23 juni 2022 actief zijn geworden, gelden deze regels sinds 24 september 2023.

Wat is een databemiddelingsdienst?

Een databemiddelingsdienst biedt diensten aan die datahouders en datagebruikers met elkaar in contact brengen met als doel data te delen. Het gaat niet alleen om diensten die alleen de technologie aanbieden om data te delen. Ook diensten als matchmaking (zoals een datamarktplaats) vallen onder de DGA.

Databemiddelingsdienst registreren

Heeft u een databemiddelingsdienst? En heeft u uw hoofdvestiging of een wettelijke vertegenwoordiger in Nederland? U moet uw databemiddelingsdienst registreren bij de toezichthouder ACM. Als u geregistreerd bent, mag u in de hele Europese Unie uw diensten aanbieden.

U kunt nu nog niet registreren. De wet die dat regelt, is nog niet aangenomen. U kunt uw contactgegevens naar de ACM sturen. Zij laten het u weten zodra u kunt registreren.

Neutrale databemiddelingsdienst

Uw databemiddelingsdienst moet neutraal zijn:

  • De data die u ontvangt, mag niet voor iets anders gebruikt worden dan het delen met de datagebruiker op verzoek van de datahouder.
  • U mag geen andere (data)diensten aanbieden.
  • U moet natuurlijke personen helpen bij het uitoefenen van hun privacyrechten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat is de DGA?

De Datagovernanceverordening (DGA) is een Europese verordening met regels voor overheden, bedrijven en organisaties. De DGA moet zorgen voor meer vertrouwen in het delen van data.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?