Verzuimverzekering

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centraal Bureau voor de Statistiek
1 min lezen
English version

Met een verzuimverzekering bent u verzekerd voor de kosten wanneer uw medewerkers ziek worden. De verzekering betaalt dan het loon door en de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding.

Voor wie is een verzuimverzekering nuttig?

Iedereen met personeel loopt het risico dat een medewerker ziek wordt. Dat kan uw bedrijfsvoering ontregelen, zeker als u een klein bedrijf heeft. De kosten van een zieke werknemer kunnen ook oplopen. Eén dag verzuim kost zeker € 250. U moet uw zieke werknemer 2 jaar lang, minimaal 70% van zijn loon doorbetalen. Ook de kosten voor begeleiding en re-integratie zijn voor u.

Is een verzuimverzekering verplicht?

Een verzuimverzekering is niet verplicht.

Wat is meestal verzekerd met een verzuimverzekering?

  • het risico dat uw bedrijf niet in de financiële problemen raakt bij ziekte en verzuim
  • de eerste 2 jaar doorbetaling van minimaal 70% van het loon
  • preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie

Bij de meeste verzekeraars heeft u een eigen risico. Het kan zijn dat u de eerste dagen dat uw medewerker ziek wordt zelf moet betalen. Soms is er ook een maximum aan wat de verzekering uitkeert.

Wat is meestal niet verzekerd?

  • medewerkers die al ziek zijn voordat de verzekering start
  • een directeur of grootaandeelhouder (DGA) die ziek wordt
  • en medewerker die met opzet arbeidsongeschikt raakt
  • iemand die geen werknemer van uw bedrijf is, bijvoorbeeld uw partner of een zzp’er

Verzekering voor zzp’ers

Bent u zzp’er? Dan bent u niet automatisch verzekerd als u ziek wordt of een ongeval krijgt. U kunt uw inkomen verzekeren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of met een alternatief daarvoor, zoals crowdsurance of een schenkkring. Hiermee beschermt u zich tegen verlies van inkomen. Bekende voorbeelden van een schenkkring zijn een Broodfonds of Voorzieningenfonds.

Verzekering voor directeur of grootaandeelhouder (DGA)

De DGA valt niet onder de verzuimverzekering. Wilt u de ziekte van een DGA verzekeren, dan kan dat via een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Feiten en cijfers: wat is het ziekteverzuim in Nederland?

Gemiddeld is het ziekteverzuim zo'n 4,5 procent. Dit betekent dat werknemers zich gemiddeld per 100 werkdagen 4,5 dagen ziek melden. Het ziekteverzuim is over het algemeen het hoogst in het eerste kwartaal en het laagst in het derde kwartaal van het jaar.