Vis vangen, aanlanden, lossen, verhandelen en vervoeren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
3 min lezen
English version

Heeft u een visserijbedrijf of bent u ondernemer in de vishandel? Dan moet u zich houden aan de regels voor bijvoorbeeld:

  • vissersvaartuigen
  • het vangen van vis
  • het aanlanden en lossen van vis
  • het kopen, verkopen en vervoeren van vis

Voor beroepsvissers op de Noordzee gelden Europese visserijregels. Voor de binnenvisserij in Nederlandse wateren gaat het vooral om nationale regels. Hieronder leest u de belangrijkste regels.

Verplichte melding visserij

Gaat u een visserijbedrijf beginnen? Dan moet u een verplichte melding visserij doen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vissersvaartuig registreren en vergunning aanvragen

Als u op zee gaat vissen, moet u uw vissersvaartuig registreren in het Nederlands Register van Vissersvaartuigen (NRV). Dat doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met het registreren van uw vaartuig vraagt u een visvergunning aan.

Regels voor vissersvaartuigen

Voor vissersvaartuigen gelden regels:

Visquota

De Europese Unie bepaalt voor elk jaar hoeveel vis er per vissoort mag worden gevangen en aan land mag komen (aanlanden). Dit is de Total Allowable Catch (TAC). Die hoeveelheid verdeelt de EU over de EU-landen volgens vaste percentages: de visquota.

Gesloten gebieden

Een EU-land mag niet meer vis van een soort vangen dan in het visquotum staat. Is het hele visquotum gebruikt in een bepaald gebied? Dan mag u hier niet meer op deze soort vissen. Dit heet een (tijdelijke) sluiting van de visserij. Dit is om te voorkomen dat de vissoort uitsterft.

Contingenten

Contingent staat voor een bepaalde hoeveelheid vis van een visbestand die u mag vangen (vangstrecht). Een contingent is gekoppeld aan uw vaartuig. Heeft u tijdelijk geen vaartuig? Dan kunt u uw contingenten reserveren, overdragen of overschrijven. U moet hiervoor een contingenttransactie doen bij RVO.

Vangstregistratie (visreis) doorgeven

U moet bij RVO ingeschreven staan als kapitein om uw vangstregistratie door te geven. Dat zijn gegevens van uw visreis en uw activiteiten. Hiervoor zijn 2 systemen:

  • Bent u kapitein van een vaartuig korter dan 12 meter? U geeft uw visreis door met het E-lite logboek. U doet dit binnen 24 uur na terugkeer in de haven. U geeft bijvoorbeeld door hoeveel vis u heeft gevangen en wat de haven van vertrek en terugkeer is. Voor een vaartuig tussen de 10 en 12 meter gelden extra voorwaarden.
  • Bent u kapitein van een vaartuig van 12 meter of langer? U moet de gegevens van uw visreis bijhouden in het elektronisch logboek aan boord. Welke gegevens u moet doorgeven, hangt af van uw visreis.

Paling vangen

Vangt u aal (paling) op de binnenwateren? Dan moet u elke week een vangstopgave doen bij RVO. Vangt u aal op zee, in de kustwateren of in de visserijzone? Dan moet u de vangstopgave doen via het Elite logboek voor kleine vissersvaartuigen of via het via het elektronisch logboek voor vaartuigen van 12 meter of langer.

In de maanden september, oktober en november mag u geen paling vangen en verhandelen, dit is verboden.

Vis aanlanden en lossen

Wilt u vis aanlanden, lossen of overladen? Op de Lijst van aangewezen havens staan de havens, plaatsen en tijdstippen waar dit mag.

Aanlandplicht

U moet alle vis waarvoor een vangstbeperking is aan land brengen. Ook bijvangst. Dat geldt voor maatse en ondermaatse (beneden de voorgeschreven maat) vis. U mag deze soorten niet teruggooien in zee. Dit heet de aanlandplicht. Er zijn uitzonderingen voor bepaalde vissoorten, zoals soorten met een hoge overlevingskans.

Aanlandcontingenten

Heeft u door de aanlandplicht teveel vis van een bepaalde soort gevangen en heeft u hierdoor te weinig contingent (vangstrecht)? Dan moet u voor de soort die u teveel heeft gevangen aanlandcontingenten betalen aan RVO.

Vis kopen van een vissersvaartuig

Koopt u aangelande vis direct vanaf een vissersvaartuig en is uw jaaromzet minder dan € 200.000? Dan moet u binnen 48 uur na de koop de eerste inkoop vis doorgeven bij RVO. U mag ook iemand machtigen om dit voor u te doen.

Traceringsverplichting bij verkoop

Als u vis in de handel brengt, dan moet de vis een etiket of een andere informatiedrager hebben. Dit heet de traceringsplicht. Op het etiket moet bijvoorbeeld staan waar de vis vandaan komt en op welke datum de vis is gevangen. U bent daarnaast verplicht om een elektronische drager te gebruiken. Bijvoorbeeld een streepjescode of barcode.

Verkoop vanaf een vaartuig

Verkoopt u vis vanaf een vaartuig rechtstreeks aan consumenten? En gaat het om een bedrag van niet meer dan € 50,- per kalenderdag. Dan geldt de traceringsplicht niet voor u.

Erkende visafslag

De NVWA controleert welke visafslagen (visveilingen) zich houden aan de regels voor voedselveiligheid. Ook heeft de NVWA een lijst met erkende visafslagen.

Vervoeren van vis

Tijdens het vervoeren van vis naar een afslag of andere verkoopplaats moet u een traceerbaarheidsdocument hebben. Bijvoorbeeld een vaartuigbriefje of vervoersdocument. Heeft u geen (volledig) vervoersdocument gekregen van de visser? Dan kunt u het vervoersdocument vis invullen en gebruiken.

Controle

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de vissector. Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunt u een hoge boete krijgen.

Dit artikel is gerelateerd aan: