Dit artikel is gerelateerd aan:

Vis aanlanden, lossen, verhandelen en vervoeren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als visserijbedrijf of ondernemer in de vishandel moet u zich aan verschillende regelsExterne link houden. Er zijn regels voor het aanlanden, lossen en vervoeren van vis, voor koop en verkoop vanaf een vaartuig. Ook zijn er regels voor visafslagen.

Visquota

De Europese Unie zegt ieder jaar in december hoeveel er per vissoort mag worden gevangen. Dat heet totale toegestane vangsten: Total Allowable Catch (TAC). Dat aantal wordt verdeeld over de EU-landen. Dat is de visquotaExterne link. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert of vissers de regels naleven.

Vis aanlanden en lossen

Wilt u vis aanlanden? Dan moet u dat ten minste 4 uur van tevoren melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor het lossen van vis heeft u toestemming van de NVWA nodig.

Aanlandplicht

U bent verplicht om alle gevangen vis waarvoor vangstbeperkingen geldt, aan land te brengen. U mag bijvangsten niet teruggooien in zee. Dit heet aanlandplicht. De aanlandplicht geldt in alle visserijen. Er zijn uitzonderingen voor bepaalde soorten. In het Informatiebulletin Visserij (december 2018)Externe link staan alle vrijstellingen op een rij.

Traceringsverplichting

Als u vis in de handel brengt, dan moet deze vis een etiket of een andere informatiedrager hebben. Zo valt altijd te traceren waar de vis vandaan komt. Op de informatiedrager staatExterne link onder meer:

  • de handelsbenaming
  • de productiemethode
  • het vangstgebied
  • een identificatienummer van elke partij
  • de naam van het vaartuig
  • de datum van de vangst of productie

Visafslag

Bent u bemiddelaar bij het veilen van vis? Dan moet u de registratienummers en nationaliteit van de vaartuigen vermelden. Is de visserij door meer vaartuigen uitgevoerd, dan vermeldt u de nummers van beide vaartuigen. U houdt een registratie bij van alle vis die u verhandelt. U geeft de informatie over de ingekochte vis door met een inkoopformulierExterne link. Dit doet u binnen 48 uur na de eerste verhandeling.

Koop

Heeft u vis gekocht, maar niet via de visafslag? Dan moet u dit melden bij de NVWA. Daarna mag u de vis ontvangen en vervoeren. Voor bepaalde vissoorten geldt een minimumvismaat. Heeft u een ondermaatse vissoort? Dan moet u de herkomst daarvan kunnen aantonen. In sommige gevallen moet u als koper de vis (laten) wegen. Bijvoorbeeld bij kabeljauw, verse haring, makreel of horsmakreel. Degene die weegt, houdt hiervan een weeglogboek bij. Dit bewaart u 6 jaar. Voor de meeste andere documenten, registraties en formulieren geldt een bewaartijd van 3 jaar.

Verkoop vanaf vaartuig

Verkoopt u vis vanaf een vaartuig? Dan mag u alleen verkopen aan geregistreerde kopers of in geregistreerde afslagen.

Vervoer

Vervoert u niet verwerkte vis in Nederland? Dan moet u totaan de eerste verkoop een aantal documenten hebben, zoals een vervoersdocument. De documenten bewaart u 3 jaar.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven