Dit artikel is gerelateerd aan:

Vis vangen, aanlanden, lossen, verhandelen en vervoeren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een visserijbedrijf of bent u ondernemer in de vishandel? Dan moet u zich houden aan de regels voor bijvoorbeeld:

  • het vangen van vis
  • het aanlanden en lossen van vis
  • het kopen, verkopen en vervoeren van vis
  • vissersvaartuigen

De belangrijkste regels zijn:

Verplichte melding visserij

Gaat u een visserijbedrijf beginnen? Dan moet u een verplichte melding visserij doen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Vergunning aanvragen

Om te vissen moet u een visvergunning hebben. Welke vergunning(en) u nodig heeft, hangt bijvoorbeeld af van waar u vist, waarop u vist en hoe groot uw vaartuig is. Voor de meeste vergunningen moet u betalen. U kunt de visvergunning aanvragen bij de overheid.

Visquota

De Europese Unie bepaalt elk jaar in december hoeveel vis er per vissoort mag worden gevangen en aangeland (Total Allowable CatchTAC). Dat aantal wordt verdeeld over de EU-landen. Dit is de visquota.

Wordt er meer van dan de visquota gevangen? Dan mag in bepaalde gebieden niet meer worden gevist (visverbod).

Contingenten

Met een contingent mag u een bepaalde hoeveelheid vis vangen (vangstrecht). Een contingent is gekoppeld aan uw vaartuig. Heeft u tijdelijk geen vaartuig? Dan kunt u uw contingenten reserveren, overdragen of overschrijven. U moet hiervoor een contingenttransactie doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Visgegevens doorgeven

Bent u kapitein van een vissersvaartuig van kleiner dan 12 meter? Dan moet u via het E-lite logboek kleine vissersvaartuigen doorgeven hoeveel vis u heeft gevangen en waar.

Bent u kapitein van een vissersvaartuig van groter dan 12 meter? Dan moet u binnen 24 uur na het aanlanden of overladen van de vis elektronisch aangifte doen via het ERS-systeem.

Paling vangen

Vangt u aal (paling) op de binnenwateren? Dan moet u elke week een vangstopgave doen bij RVO. Vangt u aal op zee, in de kustwateren of de in de Visserijzone? Dan moet u de vangstopgave doen via het E-lite logboek voor kleine vissersvaartuigen of via het ERS-systeem voor vaartuigen groter dan 12 meter.

In de maanden september, oktober en november mag u geen paling vangen, dit is verboden.

Vis aanlanden en lossen

Wilt u vis aanlanden? Dan moet u dit zo melden:

  • Is uw schip kleiner dan 10 meter? Dan moet u minimaal 2 uur van tevoren telefonisch melding doen bij de NVWA.
  • Is uw schip groter dan 10 meter, maar niet groter dan 12 meter? Dan moet u minimaal 4 uur van tevoren telefonisch melding doen bij de NVWA.
  • Is uw schip groter dan 12 meter? Dan moet u de melding online doen via het ERS-systeem.

Nadat u de vis heeft aangeland, moet u de NVWA telefonisch om toestemming vragen om uw vis te lossen.

Aanlandplicht

U moet alle vis waarvoor een vangstbeperking is aan land brengen. Ook bijvangst. U mag deze soorten niet teruggooien in zee. Dit heet de aanlandplicht. Er zijn uitzonderingen voor bepaalde vissoorten. Bijvoorbeeld soorten met een hoge overlevingskans.Vangt u vis beneden de voorgeschreven maat (ondermaatse vis)? En is dit van een soort die niet onder de aanlandplicht valt? Dan moet u de vissen teruggooien, u mag ze niet aanlanden.

Aanlandcontingenten

Heeft u door de aanlandplicht te veel vis van een bepaalde soort gevangen? En heeft u hierdoor te weinig contingent (vangstrecht)? Dan moet u voor de soort die u te veel heeft gevangen aanlandcontingenten betalen aan RVO.

Vis kopen van een vissersvaartuig

Koopt u aangelande vis direct vanaf een vissersvaartuig? En is uw jaaromzet minder dan € 200.000? Dan moet u binnen 48 uur na de koop de eerste inkoop vis doorgeven bij RVO. U heeft voor het invullen van het inkoopformulier een aantal gegevens nodig. Bijvoorbeeld het kenteken en de vlaggenstaat van het vaartuig dat de vis heeft aangeland.

Traceringsverplichting bij verkoop

Als u vis in de handel brengt, dan moet de vis een etiket of een andere informatiedrager hebben. Dit heet de traceringsplicht. Op het etiket moet bepaalde informatie staan. Bijvoorbeeld waar de vis vandaan komt en op welke datum de vis is gevangen.U bent daarnaast verplicht om een elektronische drager te gebruiken. Bijvoorbeeld een streepjescode of barcode.

Verkoop vanaf een vaartuig

Verkoopt u vis vanaf een vaartuig? Dan mag u alleen verkopen aan geregistreerde kopers en in geregistreerde afslagen.

Vervoeren van vis

Tijdens het vervoeren van vis naar een afslag of andere verkoopplaats moet u een traceerbaarheidsdocument hebben. Bijvoorbeeld een vaartuigbriefje of vervoersdocument. Heeft u geen (volledig) vervoersdocument gekregen van de visser? Dan kunt u het vervoersdocument vis invullen en gebruiken.

Controle

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert of u zich aan de regels houdt. Doet u dit niet? Dan kunt u een hoge boete krijgen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven