Waddenfonds (Fryslân, Groningen, Noord-Holland)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Bent u actief in het waddengebied? Dan kunt u een beroep doen op het Waddenfonds. Het Waddenfonds subsidieert projecten rond de thema's:

  • Natuur, water, bodem, licht en geluid.
  • Werelderfgoed, toerisme en recreatie, landschapsontwikkeling en cultuurhistorie.
  • Verduurzaming energiehuishouding.
  • Duurzame Waddenhavens.
  • Landbouw en visserij.
  • Lokale innovaties.

Wanneer komt u in aanmerking?

Uw project vindt plaats in het Waddengebied, en past in een van de thema's.

Hoe kunt u aanvragen?

U vraagt de subsidie aan bij het Waddenfonds.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven