Vloeistofdichte en vloeistofkerende vloer aanleggen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Doet u werkzaamheden waarbij vervuilende vloeistoffen in de bodem of in het grondwater terecht kunnen komen? Dan moet u maatregelen nemen die de bodem beschermen. Mogelijk moet u een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer hebben.

Met de Wegwijzer vloeren van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) kunt u bepalen of u een vloeistofdichte of vloeistofkerende vloer nodig hebt.

Vloeistofdichte vloer aanleggen en keuren

Heeft u een vloeistofdichte vloer aangelegd? Dan moet een onafhankelijke geaccrediteerde inspecteur de vloer keuren. De inspecteur moet voldoen aan de eisen uit Aanbeveling 44 van het Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR).

Als de inspecteur uw vloer goedkeurt, krijgt u een certificaat. Dit certificaat is 6 jaar geldig. U moet uw vloer zelf ieder jaar controleren op gebreken en scheuren. Op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving vindt u een overzicht van inspectiebedrijven die erkend zijn voor de keuring van vloeistofdichte vloeren.

Incidentenmanagement vloeistofkerende vloer

Heeft u een vloeistofkerende vloer? Dan moet u de vrijgekomen stoffen opruimen voordat deze in de bodem terecht kunnen komen. U voert zelf de beheersmaatregelen, toezicht en inspectie uit. Dit heet incidentenmanagement.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven