VOG natuurlijke personen (VOG NP) aanvragen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 10 mei 2024
2 min lezen
English version

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen is de VOG verplicht. U kunt de VOG online aanvragen en ontvangen, of op papier.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Gemeente Heumen

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs dat iemand in het verleden niets heeft gedaan waardoor deze een bepaalde taak of beroep niet kan uitvoeren. Voor sommige beroepen is een VOG verplicht. Soms heeft u een VOG voor uzelf nodig. Soms heeft u een VOG van uw werknemer of vrijwilliger nodig. U vraagt dan een VOG voor natuurlijke personen aan (VOG NP).

Let op: Voor bedrijven en organisaties is er de VOG voor rechtspersonen (VOG RP).

Voor wie is een VOG verplicht?

De VOG NP is voor enkele beroepen wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld voor:

 • iedereen die in het onderwijs werkt (primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs)
 • iedereen die in de kinderopvang werkt
 • rij-instructeurs en rijschoolhouders

En voor werknemers en vrijwilligers die werken:

 • met vertrouwelijke gegevens (bijvoorbeeld artsen of advocaten)
 • met kwetsbare mensen (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg)
 • met geld of kostbare goederen (bijvoorbeeld accountants of hypotheekadviseurs)
 • in een functie bij de overheid

In andere gevallen staat in de cao of u om een VOG moet vragen.

Hoe vraagt u de VOG NP aan?

Bent u zzp'er en heeft u voor uzelf een VOG nodig? Dan kunt u de VOG aanvragen bij uw gemeente. U moet hiervoor het aanvraagformulier voor de VOG invullen.

Als werkgever of opdrachtgever kunt u op verschillende manieren een VOG voor uw werknemer of vrijwilliger aanvragen:

Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers

Is de VOG voor een vrijwilliger die met kinderen of kwetsbare personen werkt? Dan is de VOG-aanvraag gratis. Daarvoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet uw organisatie in een paar stappen aanmelden voor de Regeling Gratis VOG.

VOG controleren

U kunt controleren of een VOG echt is door op kenmerken te letten. Bij de papieren VOG gaat het om de volgende kenmerken:

 • het papier heeft een raster en het blauwe Rijkslogo
 • het papier heeft een golvend watermerk
 • onder een UV-lamp blijft het papier donker en geeft het beeldmerk rechtsonder licht
 • onder een UV-lamp staat er bij een VOG NP een lichtgevend rechthoek om het blauwe N-nummer
 • in het papier ziet u een hologram

Bekijk ook het voorbeeld van een papieren VOG.

Ontvangt u de VOG online? Dan kunt u online controleren of het document echt is.

Wanneer krijgt de aanvrager geen VOG?

Justis kijkt onder meer naar de politiegegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). De aanvrager krijgt geen VOG als deze een strafbaar feit heeft gepleegd dat belangrijk is voor het werk dat de aanvrager wil doen.

Online VOG aanvragen met de berichtenbox

U kunt een VOG online aanvragen met de berichtenbox. Via de berichtenbox kunt u de VOG ook online ontvangen. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheden. Lees meer over de berichtenbox.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie