VOG rechtspersonen (VOG RP) aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Met een Verklaring Omtrent het Gedrag Rechtspersonen (VOG RP) bewijst u dat uw onderneming en uw werknemers met een belangrijke positie betrouwbaar zijn. Een VOG RP wordt ook een bewijs van goed gedrag genoemd. Bij de aanvraag van de VOG RP onderzoekt Justis het justitiële verleden van uw onderneming en werknemers.

Wanneer vraagt u een VOG RP aan?

U heeft een VOG RP nodig wanneer uw onderneming bijvoorbeeld werkt met vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen. De VOG RP is kan ook nodig zijn als u een contract wilt afsluiten. Of als u lid wilt worden van een brancheorganisatie.

Hoe vraagt u een VOG RP aan?

U kunt een VOG aanvragen met het aanvraagformulier VOG RPExterne link. De vertegenwoordiger van de onderneming vult het aanvraagformulier VOG RP in. De vertegenwoordiger is bijvoorbeeld de bestuurder, vennoot of beheerder. De aanvraag kost € 207.

VOG RP digitaal aanvragen met de berichtenbox

Een VOG aanvragen is een procedure die onder de Dienstenwet valt. Deze aanvraag kunt u digitaal doen met de berichtenbox. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Wanneer krijgt uw onderneming een VOG?

Justis onderzoektExterne link bij de aanvraag voor een VOG RP of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Zijn er geen strafbare feiten gepleegd dan krijgt u een VOG RP.

Zijn er wel strafbare feiten gepleegd? Justis beoordeelt dan of deze belangrijk zijn voor het doel waarvoor de VOG RP is aangevraagd. Daarna beslist Justis of u een VOG RP krijgt.

Hoe lang duurt een VOG aanvraag?

Justis bepaalt binnen 4 tot 8 weken of u een VOG krijgt.

Hoe lang is een VOG RP geldig?

De VOG RP heeft geen vaste geldigheid. De partij die de VOG van u wil hebben bepaalt hoe lang de VOG geldig is.

Wat als u geen VOG krijgt?

Wil Justis u geen VOG RP geven? Dan stuurt Justis u daar een bericht over. U kunt dan laten weten dat u het niet eens bent met de beslissing. Als Justis daarna de VOG RP toch weigert, kunt u bezwaar makenExterne link.

VOG aanvragen voor zzp'er

Bent u een zelfstandige zonder personeel (zzp)? Dan vraagt u de VOG voor particulieren aan.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven