Voortplantingstechnieken toepassen bij dieren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Gebruikt u in uw bedrijf technieken om een dier te bevruchten of de vruchtbaarheid te beoordelen? Dan past u voortplantingstechnieken toe bij dieren. U heeft meestal een erkenning of registratie nodig als u werkt met levende producten van dieren zoals sperma, eicellen of embryo's.

Dierenwelzijn

Past u voortplantingstechnieken toe op dieren? Dan mag dit niet zorgen voor onnodige pijn, letsel, stress of ander ongemak bij het dier. U mag ook geen elektrische prikkels gebruiken om sperma te winnen.

Erkenning of registratie aanvragen

Gaat uw bedrijf werken met sperma, eicellen en embryo's van dieren? Dan moet u zich aanmelden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en een registratie of erkenning aanvragen. Erkenning of registratie is nodig als u bijvoorbeeld het levend materiaal:

  • wint
  • verwerkt
  • opslaat
  • verstuurt

Op de website van de NVWA kunt u controleren of u een registratie en/of erkenning nodig heeft. Dat hangt af van het soort dier en of u wilt versturen binnen of buiten Nederland. Soms heeft u zowel een erkenning als een registratie nodig voor uw bedrijf. Lees de handleiding en gebruik het verleningenformulier om registratie of erkenning aan te vragen.

Controle erkende bedrijven

De NVWA houdt een lijst bij van erkende bedrijven voor de winning of opslag van levende producten. Is uw bedrijf erkend? Dan krijgt u een of twee keer per jaar een controle om te kijken of u nog aan de regels voldoet.

Digitaal erkenning aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de erkenning of registratie digitaal aanvragen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan: