Registratie en erkenning door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

De Europese hygiënewetgeving schrijft voor dat levensmiddelenbedrijven en hun toeleveranciers geregistreerd of erkend moeten zijn. Produceert of verwerkt u levensmiddelen of diervoeders? Slaat u ze op of vervoert en verkoopt u ze? Dan moet u al uw vestigingen inschrijven in een registerExternal link van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Heeft u ook een erkenning van de NVWA nodig?

Is er in uw bedrijf sprake van extra risico's voor de voedselveiligheid, productveiligheid, diergezondheid of dierenwelzijn? Dan moet u een erkenning aanvragenExternal link bij de NVWA. U heeft deze nodig als uw bedrijf werkt met:

  • rauwe levensmiddelen van dierlijke oorsprong (vlees, vis, zuivel, eieren)
  • diervoeders
  • dierlijke bijproducten, zoals sperma, eicellen en embryo's
  • levende dieren (runderen, schapen geiten, varkens)
  • kiemgroenten

U krijgt een erkenning als uw bedrijfsruimte aan de bouwtechnische en hygiënische eisen voldoet. Ook moet u een HACCP-plan en een kwaliteits- en controlesysteem hebben.

Erkenning NVWA voor veterinair laboratorium

Heeft u een veterinair laboratorium? Dan heeft u ook een erkenning van de NVWA nodig. Daarnaast moet uw laboratorium zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). U werkt mee aan de periodieke monitoringExternal link van Wageningen Bioveterinary Research. Ook rapporteert uw laboratorium over de uitgevoerde onderzoeken en de uitslagen daarvan. Dat moet maandelijks aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en elk kwartaal aan de NVWA.

Digitaal registratie of erkenning NVWA of aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u uw vestiging(en) digitaal registreren bij de NVWA. Ook kunt u een erkenning met de berichtenbox aanvragen. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven