Warmte leveren tot 100 Kilowatt

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Levert u warmte of warm water aan consumenten of kleine bedrijven met een aansluiting tot 100 Kilowatt? En beheert u 1 of meer warmtenetten (stadsverwarming of blokverwarming)? Dan moet u zich houden aan de Warmtewet.

Aanmelden en vergunning aanvragen

Als warmteleverancier moet u uw warmtenet(ten) aanmelden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). U hoeft niet te melden als u een Vereniging van Eigenaars (VvE) of verhuurder bent.

U moet ook een vergunning aanvragen voor de levering van warmte bij de ACM als u:

 • aan meer dan 10 klanten tegelijkertijd levert, en
 • meer dan 10.000 gigajoules per jaar levert

Bekijk de eisen en de kosten voor de vergunning voor de levering van warmte.

Maximale tarieven voor kleinverbruikers

U mag uw klanten nooit meer laten betalen dan het maximale tarief voor:

 • het meten van het verbruik (meettarief)
 • verwarming en warm kraanwater
 • alleen verwarming
 • lauw kraanwater
 • warm kraanwater
 • koude, koeling in warmte en koudeopslag
 • het gebruik van de afleverset
 • een aansluiting op een warmtenet
 • afsluiting van warmte of koude

De ACM bepaalt elk jaar de maximale tarieven en controleert of warmteleveranciers zich hieraan houden.

Warmteovereenkomst en warmterekening

Als warmteleverancier moet u een warmteovereenkomst sluiten met uw klanten. Dit moet ook als u geen vergunning nodig heeft. Ook stuurt u uw klanten minstens 1 keer per jaar een warmterekening. Hierop staat precies hoeveel zij moeten betalen en waarvoor.

Vergoeding bij storingen

Bij warmtestoringen hebben uw klanten soms recht op een vergoeding. U moet daarom een storingsregistratie bijhouden. Zo weet u precies wanneer en hoeveel u moet vergoeden bij een storing.

Meten van verbruik

U moet zich houden aan regels voor het meten van verbruik. U kunt het warmteverbruik op 3 manieren meten:

 • met een individuele warmtemeter
 • met warmtekostenverdelers
 • met een kostenverdeelsysteem

Afsluiten van klanten

In de Warmtewet staan regels over het afsluiten van klanten van warmtelevering. Uw klant kan een aansluiting zelf opzeggen. Bijvoorbeeld omdat hij een eigen warmtepomp gaat plaatsen. In een aantal situaties mag u een klant afsluiten van warmte, zoals bij fraude of een onveilige installatie.

Geschil met uw klant

Als warmteleverancier moet u zich aansluiten bij een geschillencommissie. Zo’n geschillencommissie adviseert, bemiddelt en doet een (bindende) uitspraak bij geschillen tussen u en een klant. U kunt zich aansluiten bij De Geschillencommissie of een andere, onafhankelijke geschillencommissie.

Dit artikel is gerelateerd aan: