Dit artikel is gerelateerd aan:

Juridische hulp inschakelen bij geschillen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een juridisch probleem, geschil of conflict met een ondernemer of consument? En komt u er onderling niet uit? Dan kunt u specialistische hulp inschakelen. Voor informatie en (juridisch) advies kunt u terecht bij verschillende personen en instanties.

Advocaat

Een advocaatExterne link is juridisch adviseur en verleent juridische bijstand.

Bedrijfsjurist

Een bedrijfsjurist zorgt binnen een onderneming voor juridisch advies.

Brancheorganisatie en werkgeversorganisatie

Brancheorganisaties en werkgeversorganisaties behartigen de belangen van hun leden. Bij sommige branche- of werkgeversorganisaties kunt u als lid terecht voor juridisch advies.

Geschillencommissie

Een geschillencommissie heeft als doel een geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Voor een aantal branchesExterne link zijn geschillencommissies ingesteld. Zij werken samen binnen Stichting De GeschillencommissieExterne link. Deze behandelt klachten tussen consumenten en ondernemers, en tussen ondernemers. Er zijn consumentencommissies en zakelijke commissies. De ondernemer waarover u een klacht heeft, moet aangesloten zijn bij De Geschillencommissie.

Incassobureau of deurwaarder

Als uw klant niet betaalt, kunt u voor het innen van de schuld een incassobureau of deurwaarder inschakelen.

Mediator

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting buiten de rechter om. U spreekt met uw tegenpartij af het geschil met de hulp van een mediator op te lossen.

Notaris

Een notaris is bevoegd notariële akten op te stellen en geeft juridisch advies. Op Notaris.nlExterne link vindt u een notaris bij u in de buurt. In het register voor het notariaatExterne link vindt u gegevens over notarissen, toegevoegd notarissen en kandidaat-notarissen. In het opvolgersarchiefExterne link vindt u welke notaris uw akte heeft als de notaris die de akte heeft gepasseerd niet meer in functie is.

Rechtsbijstandverzekeraar

Met een rechtsbijstandverzekering verzekert u zich voor juridisch advies. In de voorwaarden staat voor welke geschillen u een beroep kunt doen op de hulp van uw verzekering.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven