Waarde van een bedrijf bepalen dat te koop staat

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
2 min lezen
English version

U heeft een bedrijf op het oog dat te koop is. Dan gaat u onderzoeken wat de vraagprijs is en hoe u aan financiering komt. Lees op deze pagina waar u mee te maken krijgt.

Waardebepaling bedrijf

Begin met het opvragen van een verkoopmemorandum. Hierin staat uitgebreide bedrijfsinformatie, waaronder de vraagprijs en hoe deze is bepaald.

De prijs wordt bepaald op basis van bezittingen van de verkoper, die bestaan uit tastbare en niet tastbare middelen.

Tastbare middelen:

Bij tastbare middelen moet u denken aan:

  • pand
  • inventaris
  • voorraad
  • liquide middelen

Niet-tastbare middelen

Bij niet-tastbare middelen gaat het om goodwill. Goodwill is de meerwaarde van een onderneming boven de waarde van de activa en de passiva (het zichtbare eigen vermogen). Het bepalen van de goodwill van een onderneming is vaak een lastig vraagstuk.

Er bestaan 2 soorten goodwill:

  • Ondernemingsgoodwill: dit is goodwill van bijvoorbeeld een bakkerij met bijzonder brood. Er is ook ondernemingsgoodwill als het bedrijf een goede organisatie heeft of heel klantvriendelijk personeel en hierdoor structureel meer winst maakt.
  • Persoonlijke goodwill: dit is goodwill van de ondernemer zelf. Bijvoorbeeld een pedicure met een speciale behandelingstechniek of een kapper die van elk kapsel iets unieks maakt.

Alleen ondernemingsgoodwill heeft effect op de waarde een bedrijf. De waarde wordt namelijk hoger door bijvoorbeeld de naam, producten, eventuele octrooien en speciale recepten. Als opvolger wilt u de zaak natuurlijk voortzetten met hetzelfde speciale brood, dus daar moet u voor betalen. Bij persoonlijke goodwill ligt dit anders. Het is nog maar de vraag of u, de koper van het bedrijf , dezelfde kwaliteiten heeft als de ondernemer van de verkopende partij. Dit heeft dus geen gevolgen voor de prijs. Laat u voor de waarde van goodwill adviseren door een specialist, zoals een accountant of financieel adviseur.

De waardebepaling van een bedrijf wordt van 2 kanten beleefd. De verkoper ziet in waarde een vergoeding voor arbeid en geld uit het verleden. U ziet in waarde een vergoeding voor winst in de toekomst.

Manieren om aan geld te komen

U heeft als koper verschillende mogelijkheden om de bedrijfsovername te financieren. Laat u niet direct afschrikken door de vraagprijs. Ook met weinig eigen geld zijn er mogelijkheden tot financiering van de overname. Daarnaast is de vraagprijs meestal niet de prijs die u uiteindelijk betaalt.

Eigen geld

Bij eigen geld kunt u denken aan spaargeld, geld van familie en/of vrienden die mee willen financieren en een achtergestelde lening. Een achtergestelde lening is een geldlening van de verkoper of bekende die u onder (opschortende) voorwaarden terugbetaalt.

Vreemd vermogen

Er zijn veel financieringsmogelijkheden die de koper van een bedrijf kan onderzoeken voor een passende aankoop. De laatste jaren heeft er een verschuiving plaatsgevonden naar een mix van financieringsmogelijkheden. Zo is een overname waarbij een derde van de overnamesom door u wordt gefinancierd, een derde door de bank en een derde door de verkoper niet ongebruikelijk. Dit is een van de voorbeelden van geleidelijke overname.

Maak een financieel plan

Door een goed onderbouwd financieel plan te maken bij uw financieringsaanvraag toont u als koper de haalbaarheid van de overname aan. Kredietverstrekkers willen een kansrijk en betrouwbaar plan zien en als uw koop minder zeker is, ontstaat er een verhoogd risico voor de kredietverstrekker en een verhoogd risico betekent meer rente. Dat risico trekt bepaalde geldverstrekkers overigens aan om zo hun eigen voorwaarden vast te stellen. Denk hierbij aan aandelen, winstbewijzen en zeggenschap in plaats van rente.

Alles over vreemd vermogen vindt u bij de Financieringsdesk van de Kamer van Koophandel, 0800-1014.

Video Starten door bedrijfsovername

Bekijk deze video als u start door het overnemen van een bedrijf.