Zakelijke lening of financiering aanvragen

Gepubliceerd door:
KVK
KVK
8 min lezen
English version

U heeft geld nodig voor uw onderneming. Dan zijn er verschillende manieren om aan financiering te komen. Er zijn veel vormen van bedrijfsfinanciering, subsidies en overheidsregelingen. Lees verder om te zien welke mogelijkheden voor zakelijke financiering er voor u zijn.

Hoe werkt financiering?

Financiering is vaak een lening. U krijgt dan een bedrag en moet dat inclusief rente terugbetalen, binnen een afgesproken tijd. Soms is het bedrag dat u krijgt een schenking, meestal onder voorwaarden. Neem de voorwaarden altijd goed door. U kunt de verschillende vormen van financiering ook mixen. Dit heet stapelfinanciering of de financieringsmix.

Neem uw eigen situatie als uitgangspunt

Als u geld nodig heeft, dan is het verstandig om eerst goed naar uw eigen situatie en plannen te kijken. Dan heeft u de meeste kans dat u de financiering ook echt krijgt. U zoekt bijvoorbeeld geld, omdat:

Tips bij financieringsaanvragen

Let hierop bij een financieringsaanvraag:

  • Lees het kredietvoorstel en de voorwaarden goed door.
  • Kijk naar de hoogte van de financieringsrente. Reken de rente om naar een jaarrente en bepaal of dat tarief past bij uw financiële situatie. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt na onderzoek voor hoge rentes. Stichting MKB Financiering heeft een keurmerk voor aangesloten financiers en financieringsadviseurs.
  • Zorg dat uw administratie bijgewerkt en actueel is. Zo kan een financier die meteen inzien en uw aanvraag snel beoordelen.
  • Vergelijk aanbiedingen van in ieder geval 3 financiers. Zo kunt u goed vergelijken en kiezen.

Meer succes met uw financieringsaanvraag

Gebruik het stroomschema financiering om een passende financieringsvorm te kiezen. En bekijk de voorwaarden en eisen van financiers voordat u een aanvraag indient. Pas eventueel vooraf uw bedrijfsvoering aan en ontdek alternatieven voor leningen, kredieten of bedrijfsvoering.

Hulp inschakelen bij financiering

Advies en hulp van specialisten vergroot uw kansen op financiering. Met de juiste adviseur en een goede financiële onderbouwing maakt u meer kans met uw financieringsaanvraag. Deze adviseurs helpen u op weg.

Geld lenen van een bank

Een van de bekendste opties is zakelijk geld lenen bij een bank. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld tussen de € 1.000 en € 5.000 rood staan op hun zakelijke bankrekening via een rekening-courantkrediet. Wilt u een grotere lening voor uw bedrijf, dan moet u kunnen laten zien dat u het geleende bedrag ook kunt terugbetalen. De soorten bankleningen zijn:

Bij een zakelijke banklening leent u een bedrag bij de bank. U betaalt deze lening vervolgens gespreid terug over een afgesproken periode. U betaalt ook rente. Daardoor betaalt u meer terug dan u heeft geleend.

Met een bankgarantie weten uw zakenpartners en leveranciers zeker dat u aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen. De bank stelt zich daarvoor garant. In het geval dat u uw financiële verplichting niet kunt nakomen, keert de bank het verschuldigde bedrag uit aan de schuldeiser.

Een zakelijke hypotheek is een bedrijfslening voor het kopen of verbouwen van een bedrijfspand. De looptijd van een bedrijfshypotheek is meestal tussen de 10 en 25 jaar. U betaalt iedere maand aflossing en rente.

Met pandrecht geeft u uw bank meer zekerheid om de lening terug te krijgen. Dit doet u door bezittingen in onderpand te geven, zoals uw inventaris, voorraden of vorderingen. Als u de lening niet kunt terugbetalen, heeft uw bank het recht om deze bezittingen te verkopen.

Met een kredietverzekering krijgt u meer zekerheid dat u uw geld niet kwijtraakt als u op rekening levert. Bijvoorbeeld als uw klant niet betaalt door een faillissement of surseance van betaling. Dan betaalt uw bank of verzekeringsmaatschappij het geld aan u uit.

Bij leasing financiert een bank of leasemaatschappij bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld een auto of machines. Bij financial lease sluit u een soort zakelijke lening af. U betaalt het financieringsbedrag daarna in delen terug verdeeld over een bepaalde periode. Het product is van u en u loopt economisch risico. Bij operationele lease blijft de leasemaatschappij eigenaar. U kunt het vergelijken met huren.

Andere vormen van bedrijfsfinanciering

Er zijn nog andere manieren om aan financiering te komen voor uw onderneming dan via de bank. Andere mogelijkheden voor zakelijke financiering zijn:

Business Angels zijn particuliere investeerders of ondernemers die interessante nieuwe ondernemingen financieren. Dit soort investering is vaak een investering in aandelen. Soms is het een zakelijke lening. Het bedrag ligt meestal tussen de € 50.000 en € 750.000.

Seed Business Angels fonds

Een Seed-fonds is een speciaal fonds van Business Angels. Het richt zich op bedrijfsfinanciering voor innovatieve starters. U doet de financieringsaanvraag bij het fonds zelf. Dat kan vanaf ongeveer € 200.000 en bijna altijd tegen een percentage van aandelen. De gemiddelde Seed Business Angels fonds investering ligt tussen de € 1-3 miljoen.

Crowdfunding is een manier van financieren waarbij u geld kunt ophalen bij een groter publiek. Dit gaat meestal online via een platform. Dat is een website waar u uw idee kunt presenteren en bedrijfsfinanciering kunt ophalen. Crowdfunding is interessant voor startende maar ook voor al gevestigde bedrijven.

De effectenbeurs is een vorm van kapitaal, vooral bedoeld voor de grotere bedrijven. Op een effectenbeurs kunt u mogelijk effecten, zoals aandelen en obligaties, verhandelen. Naar de beurs gaan is niet iets wat u zomaar even doet. Er zijn strenge voorwaarden aan verbonden.

Bij factoring en debiteurenfinanciering betaalt een bank of factoringmaatschappij (de factor) voor een groot deel de facturen die u verstuurt. U krijgt het bedrag van uw factuur direct van hen. En krijgt dus snel betaald. De factor zorgt er daarna voor dat de klant de factormaatschappij betaalt.

Geld lenen bij familie en vrienden kan een uitkomst zijn. Maak wel altijd goede afspraken over het geleende bedrag en stel een contract op. Zo voorkomt u dat er ruzie over geld ontstaat.

Bij ketenfinanciering krijgen toeleveranciers een betaalgarantie van hun klant. Dit is een vorm van bedrijfsfinanciering van producent tot afnemer, en alle schakels ertussenin. Uw leverancier weet zeker dat uw klant betaalt en heeft zo zelf ook meer zekerheid.

Een kredietunie is een coöperatie zonder winstoogmerk. Deze richt zich op zakelijk geld lenen door ondernemers voor ondernemers. Leden van een kredietunie hebben een onderneming. De leden bepalen samen het beleid, kiezen het bestuur en zijn gezamenlijk eigenaar.

Een microkrediet is interessant voor startende maar ook al gevestigde bedrijven. Microkredieten zijn zakelijke leningen tot € 50.000. Een microkrediet heet ook wel microfinanciering. Soms kunt u naast het geld ook coaching krijgen.

Een MKB-krediet is een zakelijke lening van minimaal € 50.000 en maximaal € 250.000 voor startende en bestaande ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

De NPEX is een (effecten)beurs voor mkb-ondernemers. NPEX richt zich op bedrijven die op zoek zijn naar kapitaal vanaf € 1 miljoen tot € 10 miljoen. Dit geld verdient u doordat u aandelen of obligaties uitgeeft, die gekocht worden door beleggers.

Een fintech financier organiseert de financiering met behulp van online technologie. Aanvraag, beoordeling en uitbetaling van de lening kunnen snel gaan. Denk bijvoorbeeld aan een online krediet, online werkkapitaal, matchingsplatforms, voorschotkrediet via een pinautomaat en een voorschotkrediet voor een webshop.

Een private debt fonds geeft achtergestelde leningen uit aan mkb-ondernemingen. Bij een faillissement hebben andere schuldeisers dan voorrang. Om in aanmerking te komen, moet je winst maken, voldoende cashflow hebben en niet meer bij een bank terecht kunnen voor extra krediet. Het gaat dan om een bedrag tussen € 250.000 en € 10 miljoen. Dit is bestemd voor groei, innovatie, bedrijfsovername of herfinanciering.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen leveren kapitaal (geld) aan ondernemers. Ze kunnen zelfs aandeelhouder worden in de bedrijven waar ze geld aan lenen. Er zijn verschillen in budget per provincie. Kijk voor uw mogelijkheden en hoe u zakelijk krediet kunt aanvragen bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij in uw provincie.

Met revenue-based financing krijgt de investeerder een percentage van uw omzet in plaats van de gebruikelijke aandelen. Dit is het rendement voor de toekomst. In de meeste gevallen ligt dit percentage tussen de 2 en 5%. De investeringsovereenkomst geldt tot het afgesproken maximum is bereikt. Dit is vaak twee- tot driemaal het ingelegde bedrag. U verdient uw investering dus sneller terug dan met venture capital. Het voordeel voor u is vooral dat u geen equity (eigen vermogen) hoeft in te leveren. En ook: als de omzet even minder is, loopt ook de aflossingsverplichting terug. Revenue-based financing is interessant voor bijvoorbeeld de start-up die de beginfase is ontgroeid.

Bij reverse factoring krijgt u een betaalgarantie van uw afnemer voor de door hem goedgekeurde facturen. Omdat zeker is dat de afnemer gaat betalen, kan de factor uw factuur alvast voorschieten. Hierdoor krijgt u uw factuur binnen 5 tot 10 dagen betaald.

Een Venture Capital fonds is een investeringsfonds dat zich richt op investeringen met veel financieel risico. Dat zijn vaak investeringen in innovatieve en/of snelgroeiende bedrijven, meestal binnen een bepaalde branche of sector. U vraagt de bedrijfsfinanciering aan bij het Venture Capital fonds. Dat kan vanaf ongeveer € 200.000 en bijna altijd tegen een percentage van de aandelen van uw bedrijf.

Omgang met buitenlandse investeerders

Wanneer u een buitenlandse investeerder aantrekt, moet u altijd contact opnemen met de bank. Dit is verplicht om witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) te voorkomen. De bank moet vooraf worden geïnformeerd, bijvoorbeeld als u de eigendomsstructuur wijzigt vanwege een nieuwe buitenlandse investeerder. De bank geeft door het Customer Due Diligence (CDD) beleid aan welke informatie nodig is. U kunt zelf een belangrijk deel van alle informatie verzamelen. Daarnaast moet u een deel opvragen bij de investeerder.

Subsidies en regelingen van de overheid

Een subsidie of andere regeling van de overheid kan interessant zijn voor uw onderneming. Uw aanvraag moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. U maakt meer kans op subsidie als uw plannen aansluiten bij wat de overheid belangrijk vindt. Dit zijn bijvoorbeeld onderwerpen als internationaal ondernemen, innovatie of duurzaam. Maar ook als u werk heeft in uw onderneming voor mensen met een beperking.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

Wilt u een bedrijf starten of zit u als gevestigde ondernemer tijdelijk in de financiële problemen? Ligt uw inkomen onder bijstandsniveau en is andere financiering niet mogelijk? Dan kunt u op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) bij de gemeente een uitkering aanvragen waarvan u kunt leven.

Europese subsidies

De Europese Unie (EU) geeft Europese subsidies aan projecten of organisaties die de belangen van de EU dienen. Of ze dragen bij aan de uitvoering van een programma of het beleid van de EU. De EU reserveert voor de lidstaten jaarlijks een bedrag van meer dan € 300 miljard.

Video Financiering regelen

Bekijk de video 'Financiering regelen' van KVK. In deze video ziet u welke stappen u moet nemen om aan financiering voor uw bedrijf te komen. Ook hoort u bij welke partijen u terecht kunt voor financiering.