Dit artikel is gerelateerd aan:

Wettelijke vertegenwoordiging aanvragen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u als rechtspersoon iemand vertegenwoordigen die niet goed voor zichzelf of zijn financiën kan zorgen? Dan kunt u worden benoemd tot bewindvoerder, curator of mentorExterne link. U neemt dan beslissingen voor de persoon die onder bewind, curatele of mentorschap staat. U vraagt de vertegenwoordiging aanExterne link bij de kantonrechter.

Kwaliteitseisen curator, bewindvoerder of mentor

Zorgt u als organisatie voor 3 of meer mensen? Dan moet u aan wettelijke kwaliteitseisenExterne link voldoen om benoemd te worden als curator, bewindvoerder of mentor. Zo kijkt de kantonrechter bij uw benoeming of u geschikt bent. Ook de werving, scholing en begeleiding van uw medewerkers wordt gecontroleerd. Een externe accountant moet ieder jaar verklaren dat u aan de kwaliteitseisen voldoet.

Beloning voor werkzaamheden

Voor uw werkzaamheden als wettelijk vertegenwoordiger krijgt u een (wettelijke) beloning. Op basis van het aantal gewerkte uren stelt de kantonrechter een jaarbeloning vast.

Curatele- en bewindregister

In het Centraal Curatele- en bewindregisterExterne link staan uitgesproken curatelen en bewinden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven