Wettelijke vertegenwoordiging aanvragen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Wilt u iemand beschermen die niet goed voor zichzelf of zijn financiën kan zorgen? Als rechtspersoon (organisatie met wettelijke rechten en plichten) kunt u bewindvoerder, curator of mentor van een andere rechtspersoon zijn. De kantonrechter moet u benoemen.

Wat doet een bewindvoerder, curator of mentor?

Een bewindvoerder, curator of mentor is een wettelijke vertegenwoordiger die beslissingen neemt voor een persoon die dit zelf niet (meer) kan. Bijvoorbeeld door een verslaving of een verstandelijke beperking. De vormen van wettelijke vertegenwoordiging verschillen van elkaar:

  • Een bewindvoerder beheert de spullen van een persoon en regelt de geldzaken, bijvoorbeeld in geval van schulden.
  • Een mentor doet persoonlijke zaken voor iemand die dat zelf niet meer kan, zoals het regelen van verpleging, verzorging of begeleiding.
  • Een curator beslist over persoonlijke zaken en geld van de persoon onder curatele als een bewindvoerder of mentor niet voldoende bescherming biedt.

Aanvragen bij de kantonrechter

Wilt u bewindvoerder, curator of mentor worden? U moet dan een aanvraagformulier indienen bij de kantonrechter. Op het formulier staat welke documenten u moet meesturen.

Kwaliteitseisen curator, bewindvoerder of mentor

Zorgt u als organisatie voor 3 of meer mensen? Dan moet u aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Daarna beslist de kantonrechter of u voor iemand bewindvoerder, mentor of curator kunt zijn.

Vergoeding voor werkzaamheden

U krijgt voor uw werkzaamheden als wettelijk vertegenwoordiger een wettelijke vergoeding. Op basis van het aantal gewerkte uren stelt de kantonrechter een jaarvergoeding vast.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)