Winningsafval opslaan

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Gaat u winningsafval opslaan? Dan hebt u een vergunning van de gemeente of provincie nodig. U moet een winningsafvalbeheersplan opstellen. In het winningsafvalbeheersplan staan de maatregelen die u treft om:

  • schade te voorkomen of te beperken;
  • de toepassing van winningsafvalstoffen te bevorderen;
  • de veilige opslag van afvalstoffen te waarborgen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven