Wta-vergunning aanvragen voor wettelijke controles

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Heeft u een accountantskantoor? En voert u wettelijke controles uit? Bijvoorbeeld de controle van de jaarrekening van een naamloze vennootschap? Dan moet u een vergunning hebben, volgens de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Als uw kantoor een Wta-vergunning heeft, komt het in het openbare register voor accountantsorganisaties van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Wta-vergunning aanvragen

Om een Wta-vergunning aan te vragen, volgt u de aanvraagprocedure van de AFM. U doet de aanvraag digitaal via het AFM Portaal of de Berichtenbox. U vindt de AFM in de Berichtenbox onder de naam Stichting Autoriteit Financiële Markten. Er zijn verschillende Wta-vergunningen, afhankelijk van het soort onderneming dat u controleert. Wilt u uw vergunning aanpassen of intrekken? Dan moet u dit melden bij de AFM.

Zodra u een vergunning heeft en uw eerste wettelijke controle heeft afgerond, moet u dat melden bij de AFM. Dat doet u door te mailen naar wta@afm.nl.

Eisen aan uw kantoor en uw werknemers

Uw accountantskantoor moet aan strenge eisen voldoen. U moet bijvoorbeeld betrouwbare, deskundige en goed opgeleide werknemers in dienst hebben. Zij hebben een geheimhoudingsplicht. Ze mogen dus niets over hun projecten vertellen. U zorgt ervoor dat uw kantoor onafhankelijk werkt en er dus geen belangen door elkaar lopen.

Verantwoordelijkheid externe accountants

Heeft u externe accountants in dienst? Als u een Wta-vergunning heeft, is het uw plicht om ervoor te zorgen dat externe accountants die voor u werken aan deze eisen voldoen.

Register van accountantsorganisaties

Accountantsorganisaties met een Wta-vergunning komen in het register van accountantsorganisaties van de AFM te staan. Het register is openbaar. Staat een accountantskantoor niet in het register? Dan mag het geen wettelijke controles uitvoeren.

Buitenlandse accountantsorganisaties

Buitenlandse accountantsorganisaties die wettelijke controles in Nederland willen uitvoeren, moeten zich aan regels houden. Ze moeten de wettelijke controles uitvoeren volgens internationale controlestandaarden die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Dit artikel is gerelateerd aan: