Dit artikel is gerelateerd aan:

Wta-vergunning aanvragen voor wettelijke controles

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Voert uw accountantsorganisatie wettelijke controles uit, zoals de controle van de jaarrekening van een naamloze vennootschap? Dan heeft u een vergunning nodig op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta-vergunning). U vraagt de vergunning aan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er zijn verschillende Wta-vergunningen, afhankelijk van het soort onderneming dat u controleert. Voor het aanvragen van de Wta-vergunning volgt u de procedure van de AFM.

Beroeps- en opleidingseisen

Uw accountantsorganisatie moet voldoen aan verschillende beroeps- en opleidingseisen. Zo moeten uw medewerkers bijvoorbeeld betrouwbaar, deskundig en voldoende opgeleid zijn. Ze zijn verplicht tot geheimhouding. U moet uw onafhankelijkheid waarborgen.

Zorgplicht externe accountants

Als Wta-vergunninghouder heeft u ook een zorgplicht. Dit betekent dat externe accountants die voor uw kantoor werken ook aan de eisen moeten voldoen.

Register van accountantsorganisaties

In het register van accountantsorganisaties staan de accountantsorganisaties met een Wta-vergunning. Hiermee mogen zij wettelijke controles (blijven) verrichten. U kunt het register raadplegen op de website van de AFM.

Buitenlandse accountantorganisaties

Bent u een buitenlandse accountantsorganisatie, en wilt u wettelijke controles in Nederland uitvoeren? Dan moet u, net als Nederlandse accountantsorganisaties, beschikken over de Wta-vergunning van de AFM. Voor toelating tot het register van accountantsorganisaties moet u voldoen aan gelijkwaardige beroeps- en opleidingseisen als in Nederland. U moet de wettelijke controles uitvoeren volgens internationale controlestandaarden.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de Wta-vergunning accountantsorganisatie digitaal aanvragen bij de AFM. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Let op: De berichtenbox van de AFM vindt u onder de naam: 'Stichting Autoriteit Financiële Markten'.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven