Inschrijven en inzage in het accountantsregister

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Als u accountant wilt worden, kunt u kiezen tussen accountant-administratieconsulent (AA) of registeraccountant (RA). Na afronding van uw opleiding en praktijkstage moet u zich inschrijven in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Daarna mag u de titel RA of AA voeren. Voor accountants gelden gedrags- en beroepsregels.

Wilt u wettelijke controles uitvoeren, zoals de controle van de jaarrekening van een naamloze vennootschap? Dan heeft u een Wta-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) nodig.

Vakbekwaamheid buitenlandse accountants

Heeft u een buitenlands accountantsdiploma en u wilt in Nederland uw beroep uitoefenen? Dan heeft u een verklaring van vakbekwaamheid nodig om u in te kunnen schrijven in het Nederlandse accountantsregister. U moet de verklaring van vakbekwaamheid aanvragen bij de NBA.

Geregistreerde accountant zoeken

Bent u op zoek naar een geregistreerde registeraccountant of accountant-administratieconsulent? Dan kunt u op de website van de NBA het accountantsregister inzien.

Digitaal inschrijven en aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u zich digitaal inschrijven in het accountantsregister van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Buitenlandse accountants kunnen de verklaring van vakbekwaamheid met de berichtenbox aanvragen bij de NBA. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan: