Aangifte en akte van overlijden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Na een overlijden krijgt u als uitvaartverzorger een A- en B-verklaring van de behandelend arts. De A-verklaring is de verklaring van overlijden en de B-verklaring (doodsoorzaakverklaring) is de verklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met deze verklaringen doet u aangifte van overlijden bij de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. U kunt ook digitaal aangifte doen met eHerkenning.

De gemeente geeft u de overlijdensakte en het verlof tot begraven of cremeren. U overhandigt het verlof tot begraven of cremeren aan het personeel van de begraafplaats of het crematorium.

Vervroegde of uitgestelde uitvaart

Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden begraven of gecremeerd wordenExternal link. Dit in verband met een eventueel strafrechtelijk onderzoek. Wilt u dit toch? Dan hebt u hiervoor toestemming nodig van de officier van justitie en de burgemeester. Voor een uitvaart na de 6e werkdag na het overlijden hebt u toestemming nodig van de burgemeester van de gemeente waarin de persoon is overleden.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven