Aangifte en akte van overlijden

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Als er iemand is overleden dan moet dat worden aangegeven bij de gemeente. Bent u uitvaartondernemer? Dan mag u dat doen voor de nabestaanden.

Aangifte doen van overlijden

U doet aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. U kunt digitaal aangifte doen met eHerkenning. Voor de aangifte heeft u een verklaring van overlijden nodig. Een behandelend arts of een gemeentelijke lijkschouwer moet eerst controleren of het om een natuurlijke dood gaat.

Als het om een natuurlijke dood gaat, krijgt u van de arts een A-verklaring en een B-verklaring:

  • De A-verklaring is de verklaring van overlijden met daarop de naam van de overledene en de datum van overlijden.
  • Op de B-verklaring staat de doodsoorzaak van de overledene. Deze verklaring wordt gebruikt voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Na aangifte van overlijden, krijgt u van de gemeente een akte van overlijden (overlijdensakte). U krijgt ook het:

  • verlof tot begraven
  • verlof tot cremeren
  • verlof tot ontleding (wanneer het lichaam aan de wetenschap wordt gegeven)

U heeft deze papieren nodig om een overledene te mogen begraven of cremeren.

Uitvaart vervroegen

U mag een overledene pas 36 uur (1,5 dag) na het overlijden begraven of cremeren. Willen nabestaanden de uitvaart eerder? Dan heeft u een vergunning nodig. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente waar de persoon is overleden. U krijgt de vergunning alleen met toestemming van de burgemeester en de officier van justitie (verklaring van geen bezwaar). Dat is omdat de politie soms nog strafrechtelijk onderzoek moet kunnen doen als er vragen zijn over de doodsoorzaak.

Uitvaart uitstellen

U mag een overledene niet later dan 6 werkdagen na het overlijden begraven of cremeren. Willen nabestaanden de uitvaart later? Dan heeft u een vergunning nodig en moet de burgemeester toestemming geven. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente waar de persoon is overleden. Een uitvaart uitstellen kan bijvoorbeeld omdat familie uit het buitenland moet komen. Of om godsdienstige redenen.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)