Aangifte en akte van overlijden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Als er iemand is overleden dan moet dat worden aangegeven bij de gemeente. Bent u uitvaartondernemer? Dan mag u dat doen voor de nabestaanden.

Aangifte doen van overlijden

U doet aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. U kunt digitaal aangifte doen met eHerkenning. Voor de aangifte heeft u een verklaring van overlijden nodig. Een behandelend arts of een gemeentelijke lijkschouwer moet eerst controleren of het om een natuurlijke dood gaat.

Als het om een natuurlijke dood gaat, krijgt u van de arts een A- en B-verklaring:

  • De A-verklaring is de verklaring van overlijden met daarop de naam van de overledene en de datum van overlijden.
  • Op de B-verklaring staat de doodsoorzaak van de overledene. Deze verklaring wordt gebruikt voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Na aangifte van overlijden, krijgt u van de gemeente een akte van overlijden en het verlof tot begraven, verlof tot cremeren of verlof tot ontleding (wanneer het lichaam aan de wetenschap wordt gegeven). U heeft deze papieren nodig om een overledene te mogen begraven of cremeren.

Vervroegde of uitgestelde uitvaart

Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden begraven of gecremeerd worden. Dit is om nabestaanden de kans te geven om een uitvaart te regelen. En het geeft de politie de tijd om onderzoek te doen als er vragen zijn over de doodsoorzaak. Willen nabestaanden de uitvaart toch eerder? Dan heeft u een vergunning nodig.

U mag een overledene niet later dan 6 werkdagen na het overlijden begraven of cremeren. Willen nabestaanden de uitvaart toch later? Dan heeft u een vergunning nodig.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven