Inzamelvergunning voor inzamelen afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval en scheepsafval

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Zamelt u afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval of scheepsafval in? Dan heeft u een inzamelvergunning nodig van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Inzamelvergunning aanvragen

U kunt een inzamelvergunning afvalstoffen aanvragen (Bia-vergunning) bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

U moet voor de vergunningaanvraag een verklaring omtrent gedrag (VOG NP) hebben voor de persoon die leiding heeft over het inzamelen. U kunt het aanvraagformulier VOG NP aanvragen via de ILT.

Als u een inzamelvergunning heeft, staat u op de lijst van vergunninghouders. Bedrijven kunnen op deze lijst een erkende inzamelaar vinden.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de inzamelvergunning digitaal aanvragen bij ILT.De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Dit artikel is gerelateerd aan: