Dit artikel is gerelateerd aan:

Afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval en scheepsafval inzamelen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Zamelt u afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval of scheepsafval in? Dan heeft u een inzamelvergunning nodig van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Inzamelvergunning aanvragen

U kunt een inzamelvergunning aanvragenExterne link bij Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Uw bedrijf moet voldoen aan eisen aan de administratieve organisatie en interne controle. U moet voor de vergunningaanvraag ook een verklaring omtrent gedrag (VOG NP) hebben van de persoon die leiding geeft aan het inzamelen.

Erkende inzamelaar zoeken

Als u een inzamelvergunning heeft, staat u op de lijst van vergunninghouders. Deze lijst van vergunninghouders is openbaar. Bent u op zoek naar een erkende inzamelaar van afgewerkte olie, klein gevaarlijk afval of scheepsafval? Dan kunt u op de website van ILT de lijst van inzamelaars Externe linkbekijken.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de inzamelvergunning digitaal aanvragen bij ILT. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven