Bedrijfsafval afgeven

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Bedrijfsafvalstoffen moet u afgeven aan erkende inzamelaars of erkende afvalverwerkers. Bekijk hier de regels.

Meer weten of direct regelen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Bedrijfsafvalstoffen moet u afgeven aan een erkende inzamelaar of een erkende afvalverwerker. De inzamelaar vervoert uw afval naar de verwerker. U moet ook een afvalstoffenregistratie bijhouden.

Wat is bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is al het afval dat in uw bedrijf ontstaat. Bedrijfsafval is:

  • restafval (afval dat overblijft na recycling/hergebruik)
  • bouwafval (bijvoorbeeld stenen, hout, kunststof, isolatiemateriaal)
  • chemisch afval (bijvoorbeeld accu’s, afvalwater met schoonmaakmiddelen, medisch afval, olieafval)
  • productieresiduen (bijproducten die ontstaan in uw productieproces, zoals schroot en granulaat)

U geeft uw bedrijfsafval af aan een erkende inzamelaar of een erkende afvalverwerker en registreert het in uw afvalregistratie. De erkende inzamelaars vindt u op de VIHB-lijst een register van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). Voor vragen over uw bedrijfsafval kunt u terecht bij de Helpdesk Afvalbeheer van Rijkswaterstaat.

Bedrijfsafval scheiden

U moet verplicht uw bedrijfsafval scheiden zodat recycling mogelijk is. Welk afval u moet scheiden hangt af van uw situatie. Gebruik de Afvalwijzer voor bedrijven om te zien wat u moet scheiden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de inzameling en verwerking van recyclebare afvalstoffen.

Bedrijfsafval dat op huishoudelijk afval lijkt

Heeft u bedrijfsafvalstoffen die op huishoudelijk afval lijken? In sommige gemeentes kunt u dit laten ophalen door de gemeente. Of u brengt het zelf naar een afvalbrengstation of milieustraat in uw gemeente. U betaalt hiervoor een reinigingsrecht. De gemeente is niet verplicht deze bedrijfsafvalstoffen te accepteren.

Bedrijfsafval naar de stortplaats

Als u afvalstoffen aanbiedt aan een stortplaats, moet u informatie geven over onder andere:

  • waar de afvalstoffen vandaan komen
  • hoe het afval is onstaan
  • hoe u de afvalstoffen heeft behandeld
  • eventuele gevaarlijke eigenschappen van de afvalstof

Mogelijk moet u of de stortplaatsbeheerder de afvalstof testen of het voor bodemvervuiling of luchtvervuiling kan zorgen.

Scheepsafval afgeven en lozen

Ligt uw zeeschip in een haven met een havenontvangstinstallatie (HOI)? Dan moet u voor vertrek uw scheepsafval daar afgeven. U moet hiervoor een HOI-ontheffing aanvragen bij ILT. Dit hoeft niet als uw schip voldoende opslagruimte heeft om de tijd tot de volgende haven te overbruggen.

Het is verboden om vuilnis en vaste bulkstoffen te lozen vanaf zeeschepen. Met uitzondering van voedselrestanten. Ladingrestanten mogen alleen worden geloosd als ze niet schadelijk zijn. Ieder schip vanaf 100 GT (Grosse Tonnes) moet een plan hebben hoe het met scheepsafval omgaat.

Havenafvalplan opstellen

Bent u beheerder van een zeehaven? Dan moet u een plan opstellen waarin staat hoe u het afval van schepen inzamelt en verwerkt. Dit plan stuurt u ter goedkeuring naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Ook moet u een registratie bijhouden van de hoeveelheid afval die u inzamelt. Deze gegevens bewaart u 5 jaar.

Dit artikel is gerelateerd aan: