Bedrijfsafvalstoffen registreren en melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U moet een afvalstoffenregistratie bijhoudenExterne link als u afvalstoffen wegdoet, afvalstoffen vervoert, afvalstoffen bewerkt of verwerkt of in afvalstoffen handelt of bemiddelt. Wanneer u afvalstoffen laat afvoeren zorgt u in de meeste gevallen voor een begeleidingsbriefExterne link voor de transporteur. De transporteur heeft de begeleidingsbrief aan boord.

Wanneer moet u afvalstoffen melden?

Afvalbedrijven zoals verbrandingsinstallaties, stortplaatsen, composteerders, op- en overslagbedrijven, sorteerders en brekers moeten hun ontvangen afvalstoffen melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). U doet een melding via het geautomatiseerde systeem AMICEExterne link (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Elektronisch). U heeft hiervoor een verwerkersnummer nodig. Dit nummer vraagt u aan bij het LMA. U geeft de verwijderaars van de afvalstoffen een afvalstroomnummer. De meldtermijn is 4 weken na afloop van de maand waarin de afvalstoffen zijn ontvangen.

De meldingsplicht geldt ook als uw bedrijf afvalstoffen inzet als bouwstof, meststof of grondstof.

Melding van overdracht van scheepsafvalstoffen

Als u afvalstoffen van uw schip wilt overdragen, moet u dit melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). U vult hiervoor het formulier in voor de overdracht van scheepsafvalstoffenExterne link (S-formulier). Het ingevulde formulier moet u 5 jaar aan boord van uw schip bewaren.

Olieafgifteboekje binnenvaart

In de Rijn- en binnenvaart moet u een geldig olieafgifteboekje aan boord hebben. In het olieafgifteboekje legt u de hoeveelheid en het soort afval van uw schip vast. U moet de scheepsafvalstoffen bij een erkende afvalontvangstvoorziening afgeven. De ontvanger tekent de ontvangst van het scheepsafval aan in het afgifteboekje. U kunt het afgifteboekje aanvragenExterne link bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB). Met het ScheepsmilieuplanExterne link van de SAB kunt u onnodig afval voorkomen en veilig omgaan met onvermijdbaar afval.

Digitaal aanvragen en melden met de berichtenbox

Naast AMICE kunt u ook de berichtenbox van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gebruiken om een verwerkersnummer aan te vragen of ontvangen afvalstoffen te melden. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven