Bedrijfsafval registreren en melden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

U moet een afvalstoffenregistratie bijhoudenExterne link als u bedrijfsafval of gevaarlijk afval wegdoet, vervoert, bewerkt of verwerkt of in afval handelt of bemiddelt. In uw administratie bewaart u onder meer:

  • het contract met het bedrijf waar u het afval naartoe brengt of waar u afval van ontvangt
  • een kopie van de begeleidingsbriefExterne link als u afval laat afvoeren
  • de rekening van het afval

U moet deze documenten 5 jaar bewaren

Bedrijfsafval melden

Heeft u een afvalbedrijf? U heeft of bent een:

  • verbrandingsinstallatie
  • stortplaats
  • composteerder
  • op- en overslagbedrijf
  • sorteerder
  • breker

U moet het afval dat u krijgt, melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). U meldt dit via het geautomatiseerde systeem AMICEExterne link (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Elektronisch).

U heeft hiervoor nodig:

U moet uw ontvangst van het afval binnen 4 weken na afloop van de maand melden.

U moet ook melden als uw bedrijf afvalstoffen inzet als bouwstof, meststof of grondstof.

Scheepsafval melden

Als u afval van uw schip wilt overdragen, moet u dit melden bij het LMA. Hiervoor gebruikt u het formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffenExterne link (S-formulier). Dit formulier moet u 5 jaar aan boord van uw schip bewaren.

Olieafgifteboekje binnenvaart

In de binnenvaart moet u een geldig olieafgifteboekje aan boord hebben. In het olieafgifteboekje staat de hoeveelheid en het soort afval van uw schip. U moet het scheepsafval afgeven bij een erkende afvalontvangstvoorzieningExterne link. Het afgifteboekje wordt ingevuld en ondertekend door de afvalontvanger. U kunt het afgifteboekje aanvragenExterne link bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB). Met het ScheepsmilieuplanExterne link van de SAB kunt u onnodig afval voorkomen en veilig omgaan met onvermijdbaar afval.

Digitaal aanvragen en melden met de berichtenbox

Naast AMICE kunt u ook de berichtenbox van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gebruiken om een verwerkersnummer aan te vragen of ontvangen afvalstoffen te melden. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven