Bedrijfsafval registreren en melden

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 27 nov 2022
1 min lezen
English version

U moet een administratie bijhouden als u bedrijfsafval verwijdert, vervoert, bewerkt of verwerkt. In sommige gevallen moet u afval melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA).

Afvalstoffenregistratie

In uw administratie (afvalstoffenregistratie) moet u in ieder geval bijhouden:

  • het contract met het bedrijf waar u het afval naartoe brengt of waar u het afval van krijgt
  • een kopie van de begeleidingsbrieven
  • de rekening van het afval

U moet deze gegevens 5 jaar bewaren.

Bedrijfsafval melden

Heeft u een afvalbedrijf? Of heeft u een:

  • verbrandingsinstallatie
  • breker
  • stortplaats
  • composteerder met een jaarlijkse compost productie van 50 m3 of meer
  • op- en overslagbedrijf met een opslagcapaciteit van 50 m3 of meer
  • sorteerder met een opslagcapaciteit van 50 m3 of meer
  • bedrijf dat afvalstoffen gebruikt als bouwstof, meststof of grondstof

Dan moet u het afval dat u krijgt melden bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). U meldt dit via het geautomatiseerde systeem AMICE (Afval Meldingen Informatie en Communicatie Elektronisch). U vermeldt onder meer:

U moet de melding binnen 4 weken na afloop van de maand doen in AMICE.

Scheepsafval melden

Als u afval van uw schip wilt overdragen, moet u dit melden bij het LMA. Hiervoor gebruikt u het formulier voor de overdracht van scheepsafvalstoffen (S-formulier). Dit formulier moet u 5 jaar aan boord van uw schip bewaren.

Olieafgifteboekje binnenvaart

In de binnenvaart moet u een geldig olieafgifteboekje aan boord hebben. In het olieafgifteboekje staat de hoeveelheid en het soort afval van uw schip. U kunt het afgifteboekje aanvragen bij de Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart (SAB).

U moet het scheepsafval afgeven bij een erkende afvalontvangstvoorziening. De afvalontvanger moet het afgifteboekje invullen en ondertekenen. Het bewijs van afvalafgifte moet u 6 maanden aan boord bewaren.

Digitaal aanvragen en melden met de berichtenbox

Wilt u een verwerkersnummer aanvragen of ontvangen afvalstoffen melden? Naast AMICE kunt u ook de berichtenbox van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gebruiken. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten uitwisselt met Nederlandse overheidsorganisaties.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie