Dit artikel is gerelateerd aan:

Geschillen oplossen zonder rechter

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Laatst gecontroleerd op
< 1 min lezen

Heeft u een geschil met een andere ondernemer, een klant, (ex-)werknemer of (ex-)huurder? Dan kunt u dat aan de rechter voorleggen. Er zijn ook manieren om geschillen op te lossen zonder een rechter:

Arbitrage

Bij arbitrage spreekt u met de andere partij af om uw geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie. Deze commissie bestaat uit scheidsrechters (arbiters) uit een bepaalde bedrijfstak.

Mediation

Bij mediation lost u uw geschil op via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Dit doet u samen met de partij met wie u een geschil heeft. Ook als er een zaak bij de rechter loopt, kunt u nog kiezen voor mediation.

Bindend advies

Bij een bindend advies beslissen 1 of meer bindend adviseurs wat tussen u en de andere partij geldt volgens het recht. Het bindend advies vervangt een procedure bij de rechter.

Tuchtrechtspraak

Krijgt u een klacht? Een tuchtcollege kijkt of u zich aan de gedragsregels van uw beroepsgroep houdt. Het gaat hierbij om vrije beroepen, zoals notarissen, (dieren)artsen, makelaars en accountants.

Geschillencommissie

Heeft een klant een klacht over uw product of dienst? En komt u er samen niet uit? Dan kan uw klant een geschillencommissie vragen te oordelen over het geschil. De meeste geschillencommissies zijn onderdeel van een brancheorganisatie.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven