Dit artikel is gerelateerd aan:

Arbitrage, bindend advies en mediation

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u een geschil met een andere ondernemer, een consument, (ex-)werknemer of (ex-)huurder? Dan kunt u dat aan de rechter voorleggen. Er zijn ook vormen van geschillenbeslechting buiten de gewone rechter om:

U kunt afspreken dat het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) de arbitrage, de mediation of het bindend advies bijhoudt. Dat gebeurt volgens een van tevoren vastgelegde en aan alle partijen bekende procedure. U kunt de afspraak in nationale en internationale overeenkomsten opnemen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven