Zakelijke conflicten oplossen: 5 manieren

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 7 mrt 2022
< 1 min lezen
English version

Heeft u een zakelijk conflict met een andere ondernemer, een klant, (ex-)werknemer of (ex-)huurder? Dan kunt u dat aan de rechter voorleggen. Er zijn ook manieren om conflicten op te lossen zonder een rechter:

  • arbitrage
  • mediation
  • bindend advies
  • tuchtrechtspraak
  • geschillencommissie

Arbitrage

Bij arbitrage spreekt u met de andere partij af om uw geschil voor te leggen aan een arbitragecommissie. Deze commissie bestaat uit scheidsrechters (arbiters) uit een bepaalde bedrijfstak. U kunt arbitrage aanvragen bij NAI.

Mediation

Bij mediation lost u uw geschil op via bemiddeling van een onafhankelijke mediator. Dit doet u samen met de partij met wie u een geschil heeft. Ook als er een zaak bij de rechter loopt, kunt u nog kiezen voor mediation.

Bindend advies

Bij een bindend advies beslissen 1 of meer bindend adviseurs wat tussen u en de andere partij geldt volgens het recht. Het bindend advies vervangt een procedure bij de rechter.

Tuchtrechtspraak

Krijgt u een klacht? Een tuchtcollege kijkt of u zich aan de gedragsregels van uw beroepsgroep houdt. Het gaat hierbij om vrije beroepen, zoals notarissen, (dieren)artsen, makelaars en accountants.

Geschillencommissie

Heeft een klant een klacht over uw product of dienst? En komt u er samen niet uit? Dan kan uw klant een geschillencommissie vragen te oordelen over het geschil. De meeste geschillencommissies zijn onderdeel van een brancheorganisatie.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie

Dit artikel is gerelateerd aan: