Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen

Krijgt u een bedrijf door erfenis of schenking? U kunt misschien gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Daardoor betaalt u minder of geen erf- of schenkbelasting.

Wat is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?

Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, betaalt u belasting. Hoeveel belasting u moet betalen hangt af van de waarde van het bedrijf. Als u het bedrijf voortzet, betaalt u tot een bepaald bedrag minder of geen erfbelasting of schenkbelasting. Bijvoorbeeld als u het familiebedrijf overneemt van uw ouders. Dit heet de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR).

Voorwaarden voor de BOR

Om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) te gebruiken, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen, zoals:

  • Het bedrijf moet een actieve, lopende onderneming zijn. Als het alleen gaat om beleggingen valt dat niet onder deze regeling.
  • De vorige eigenaar moet minstens 5 jaar eigenaar zijn geweest van het bedrijf dat u krijgt. Erft u het bedrijf? Dan is dit 1 jaar.
  • U mag niet vlak na de overname stoppen met het bedrijf. U moet minstens 5 jaar doorgaan met de activiteiten van het bedrijf (voortzettingsvereiste). Doet u dit niet? Dan moet u alsnog schenk- of erfbelasting betalen. Lees wat u moet doen als u niet aan het voortzettingsvereiste voldoet.
  • Gaat het om aandelen in een nv of bv? Dan moet u minimaal 5 jaar eigenaar van deze aandelen blijven. Ook moet het bedrijf minimaal 5 jaar doorgaan met zijn activiteiten.

Zo gebruikt u de BOR

Wilt u de BOR gebruiken? Geef als u aangifte schenkbelasting of erfbelasting doet, aan dat u de vrijstelling wil. Vul de gegevens en de waarde van de onderneming in.

Alle voorwaarden van de BOR leest u in de brochure Erfbelasting en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)