Bedrijfsruimte huren

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u een bedrijfsruimte huren? Houdt u er dan rekening mee dat er 2 categorieën zijn: middenstandsbedrijfsruimten en overige bedrijfsruimten. De regels verschillen per categorie.

Regels voor middenstandsbedrijfsruimten

Middenstandsbedrijfsruimten zijn panden die voor het publiek toegankelijk zijn. Bijvoorbeeld winkels en horecagelegenheden, garages, campings en hotels. U levert hier direct uw producten of diensten.

Wat zijn uw rechten?

Als huurder van een middenstandsbedrijfsruimte heeft u recht op huur- en huurprijsbescherming. U mag de ruimte 10 jaar gebruiken. Deze periode is verdeeld in 2 delen van 5 jaar. U kunt ook een kortere termijn overeenkomen. Opzeggen van het huurcontract moet schriftelijk gebeuren. De opzegtermijn is minimaal 1 jaar.

De verhuurder mag de huur tussentijds niet verhogen. Behalve als u dat samen in het huurcontract heeft vastgelegd. Na 5 jaar kunt u met de verhuurder een nieuwe huurprijs afspreken. U kunt daarvoor bijvoorbeeld periodieke huurverhogingen afspreken op basis van de consumentenprijsindexcijfersExterne link van het CBS. Voor de verhoging van de huurprijs is geen wettelijk maximum.

Regels voor overige bedrijfsruimten

Overige bedrijfsruimten zijn panden die niet onder middenstandsbedrijfsruimten vallen, zoals kantoren, fabrieken en pakhuizen.

Wat zijn uw rechten?

In tegenstelling tot middenstandsbedrijfsruimten heeft u bij overige bedrijfsruimten geen recht op huur- en huurprijsbescherming. U spreekt de huurprijs en huurprijsverhogingen onderling af. De jaarlijkse huurprijsverhoging voor woonruimten geldt niet voor bedrijfsruimten.

Standaard is uw betalingstermijn ook uw opzegtermijn. Als u maandelijks huur betaalt, dan moet u ook minimaal een maand van tevoren de huur opzeggen. In het huurcontract kunt u een andere opzegtermijn afspreken.

Is uw pand een middenstandsbedrijfsruimte of niet?

In de praktijk blijkt het verschil soms moeilijk aan te tonen. In het uiterste geval beslist de rechter.

Moet u belasting betalen voor uw bedrijfsruimte?

Huurt u een bedrijfsruimteExterne link? Dan kunt u de kosten die u maakt, aftrekken van de opbrengsten van uw onderneming. Bijvoorbeeld: energiekosten, schoonmaakkosten en inrichtingskosten.

Over de huurprijs hoeft u geen btw te betalen. Dit geldt zowel voor middenstandsbedrijfsruimten als voor overige bedrijfsruimten. U kunt met de verhuurder afspreken dat hij wel btw in rekening brengt. Dit kan voor u als huurder voordelig zijn. U moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven