Bedrijf aan huis melden

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Wilt u een bedrijf aan huis beginnen? Dan moet u controleren of uw plannen passen in het omgevingsplan van uw gemeente. En u houden aan de afspraken uit uw hypotheekovereenkomst of huurcontract.

Bedrijf aan huis en het omgevingsplan

Wilt u een bedrijf aan huis beginnen? Met Regels op de kaart in het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden op uw locatie.

Past uw bedrijf aan huis in het omgevingsplan? Dan moet u dit meestal melden bij de gemeente. In sommige gemeenten moet u een onttrekkingsvergunning aanvragen. De gemeente geeft hiermee toestemming om uw woning als bedrijfsruimte te gebruiken.

Past uw bedrijf aan huis niet in het omgevingsplan? Dan moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. Met een omgevingsvergunning kunt u afwijken van de regels in het omgevingsplan. U kunt de gemeente ook vragen het omgevingsplan aan te passen.

Vergunningcheck doen, melden of omgevingsvergunning aanvragen

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft? Of dat u een melding moet doen? Ga naar het Omgevingsloket en doe de vergunningcheck. In het Omgevingsloket ziet u welke regels gelden in uw gemeente, provincie of waterschap. En u kunt direct een vergunning aanvragen of een melding doen.

Bent u eigenaar of huurder van de woning?

Bent u eigenaar van de woning en heeft u voor de financiering een hypotheek afgesloten? Dan moet u zich houden aan de afspraken in de hypotheekovereenkomst over een bedrijf aan huis.

Bent u huurder van de woning, dan moet u zich houden aan de afspraken in het huurcontract over een bedrijf aan huis.

Wat moet u weten voor de inkomstenbelasting en btw?

Voor de inkomstenbelasting en btw (omzetbelasting) moet u met een aantal zaken rekening houden. Bijvoorbeeld of u de woning kunt splitsen in een bedrijfs- en een woongedeelte. In een klein aantal gevallen kunt u de (inrichtings)kosten van de werkruimte in uw woning aftrekken. De rekenhulp Werkruimte in de woning (Belastingdienst) helpt u hierbij.