Dit artikel is gerelateerd aan:

Belastingplicht voor multinationale ondernemingen en samenwerkingsverbanden

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen
Ingangsdatum: 1 januari 2022

Wat verandert er?

Heeft u een multinationaal bedrijf of samenwerkingsverband dat een omgekeerd hybride lichaam is? Dan moet u vanaf 2022, ook met de onderliggende rechtsvorm(en) de volgende belastingen betalen:

  • vennootschapsbelasting (vpb)
  • inkomstenbelasting
  • dividendbelasting
  • bronbelasting
  • AWR

De belastingplicht geldt voor multinationals met meer dan 1 rechtsvorm, die voor een deel in Nederland en voor een deel in 1 of meer andere landen zijn gevestigd. Of die in Nederland zijn opgericht. Bijvoorbeeld een Nederlandse bv met een aantal besloten cv's in een ander land. De buitenlandse vestigingen van deze bedrijven betalen nu soms minder of geen belasting in Nederland en in het buitenland. Dit zijn voor de Belastingdienst zogenaamde omgekeerd hybride lichamen.

De maatregel moet belastingontduiking tegengaan en valt onder de EU ATAD2, de Anti-Tax Avoidance Directive.

De maatregel gaat niet in voor beleggingsfondsen die in effecten handelen.

Voor wie?

  • multinationale ondernemingen of samenwerkingsverbanden met Nederland als vestigings- of oprichtingsplaats.

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2022.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven