Inkomstenbelasting (ib) en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
< 1 min lezen
English version

Als de Belastingdienst u ziet als ondernemer voor de inkomstenbelasting, betaalt u inkomstenbelasting over de winst uit uw onderneming.

U kunt de OndernemersCheck doen om te zien of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Ondernemer voor de inkomstenbelasting

Als u uw onderneming bij KVK inschrijft, beoordeelt de Belastingdienst of u ook ondernemer voor de inkomstenbelasting bent. Als dat zo is, dan moet u aangifte doen voor de inkomstenbelasting.

De inkomstenbelasting is verdeeld in 3 boxen (groepen) met verschillende tarieven:

  • box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
  • box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
  • box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

De winst uit uw onderneming is een onderdeel van uw inkomen uit werk en woning en valt onder box 1. U gebruikt tarief van box 1 om het belastingbedrag te berekenen. Dat bedrag wordt lager als u recht heeft op heffingskortingen.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

U moet een inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) betalen over de winst uit uw onderneming. U krijgt hiervoor een (voorlopige) aanslag Zvw. Hoeveel eigen bijdrage Zvw u moet betalen (hoeveel procent) wordt ieder jaar aangepast. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw is verplicht voor iedereen met een inkomen.

Aangifte inkomstenbelasting doen

Als zelfstandig ondernemer moet u jaarlijks vóór 1 mei digitaal aangifte doen. Bekijk hoe u de aangifte inkomstenbelasting doet.

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u de jaaropgaaf loon ruim vóór 1 april aan uw personeel geven. Uw personeel kan dan op tijd aangifte inkomstenbelasting doen bij de Belastingdienst.

Dit artikel is gerelateerd aan: