Certificaten en register voor asbestverwijdering

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Wilt u asbest verwijderen (saneren) of inventariseren? Dan moet u een certificaat hebben. Asbestverwijderaars met een geldig certificaat staan in het registerExterne link voor asbestverwijdering. Dit register wordt bijgehouden door Stichting Ascert.

Certificaten voor werken met asbest

Met een certificaat laat u zien dat u op een professionele en veilige manier met asbest kunt werken. Er zijn verschillende certificaten:

  • Procescertificaat voor asbestinventarisatieVoor bedrijven die asbest willen inventariseren in bouwwerken of installaties.
  • Procescertificaat voor asbestverwijderingVoor bedrijven die asbest willen verwijderen in bouwwerken of installaties.
  • Persoonscertificaat (DAV-1, DAV-2, DTA)Voor personen die asbest willen verwijderen in bouwwerken of installaties.

Certificaat aanvragen

U kunt een certificaat aanvragen bij één van de organisaties die door het Ministere van SZW is aangewezen als certificerende instelling. Deze organisaties geven aan het register (Ascert) door wie een certificaat heeft gekregen, als er een certificaat is ingetrokken of wanneer iemand geschorst is.

De organisaties voor procescertificaten zijn op dit moment:

De organisaties voor persoonscertificaten:

In de certificatieschema’sExterne link voor procescertificaten en persoonscertificaten staan de eisen waaraan personen of bedrijven die asbest verwijderen moeten voldoen om een certificaat te krijgen.

Buitenlandse asbestsaneerders

Asbestsaneerders uit het buitenland moeten voldoen aan dezelfde certificatieregeling voor bedrijven en personen als Nederlandse asbestverwijderaars. Zij moeten een Nederlands certificaat hebben. De certificerende instellingen kunnen controleren of een buitenlands certificaat gelijkwaardig is aan het Nederlandse certificaat. Als het gelijkwaardig is kunnen zij daarna een Nederlands certificaat uitgeven.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven