Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Werken met asbest

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)± 2 min lezenEnglish version

In Nederland is het maken, gebruiken en hergebruiken van asbest verboden. Als u gaat verbouwen of slopen, moet u onderzoeken of er asbest in en om het gebouw zit. U moet asbest professioneel (laten) verwijderen.

Wat is asbest?

Asbest is een product dat na 1950 veel gebruikt werd in bijvoorbeeld gebouwen, treinen, schepen en fabrieken. En bij het verharden van wegen, paden en erven. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbest te gebruiken. Bij verbouwen of slopen, kunnen werknemers asbestvezels inademen en gevaarlijke ziektes krijgen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert streng op de regels voor het werken met asbest. Als u zich niet aan de regels houdt, krijgt u een boete die kan oplopen tot € 30.000.

Asbest in gebouwen

In de Asbestwegwijzer staat waar u asbest in en om woningen kunt vinden. In gebouwen van voor 1994 kan asbest zitten.

Asbest verwijderen

U moet asbest volgens strenge veiligheidsregels (laten) verwijderen. U laat voordat u gaat slopen of verbouwen een onderzoek doen naar de risicoklasse van het asbest (klasse 1 is laag riscico, klasse 2 en 2a zijn hoog risico). Dat onderzoek laat u doen door een bedrijf met een asbest-certificaat. Asbestverwijderaars met een geldig certificaat staan in het register voor asbestverwijdering.

Bij risicoklasse 1 (laag risico) geldt:

  • een niet-gecertificeerd bedrijf mag het asbest verwijderen
  • grond met asbest valt onder risicoklasse 1
  • de werknemers die het werk gaan doen, moeten getraind zijn in het verwijderen van asbest
  • de werknemers moeten een gezondheidsonderzoek kunnen krijgen voordat ze beginnen met het werk
  • het verwijderings- of sloopbedrijf moet de asbestwerkzaamheden uiterlijk 2 dagen van tevoren melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie
  • u moet uiterlijk 2 dagen voordat het werk begint een sloopmelding doen

Bij risicoklasse 2 of 2a (hoog risico) geldt:

  • een gecertificeerd bedrijf moet het asbest verwijderen
  • er moet altijd een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) toezicht houden
  • u moet de asbestwerkzaamheden melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Certificaten en register voor asbestverwijderaars

Alleen bedrijven met een certificaat voor asbestverwijdering, mogen asbest inventariseren en verwijderen. U kunt een certificaat voor asbestverwijdering aanvragen bij een aantal organisaties die door het Ministerie van SZW zijn aangewezen. Als u een certificaat heeft, dan staat u in het register voor asbestverwijdering. Dit register wordt bijgehouden door Stichting Ascert.

Werknemers beschermen

U moet maatregelen nemen om uw werknemers te beschermen tegen asbestziekten. U moet bijvoorbeeld:

Wordt u aansprakelijk gesteld door uw (ex-)werknemer die ziek is geworden, omdat hij met asbest heeft gewerkt? Dan kan het zijn dat u schadevergoeding moet betalen. Het Instituut voor Asbestslachtoffers (IAS) kan helpen bemiddelen.

Zie ook

Naar boven