Werken met asbest

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

In Nederland is het maken, bewerken en hergebruiken van asbest verboden. Als u gaat verbouwen of slopen, moet u onderzoeken of er asbest in en om het gebouw zit. U moet asbest professioneel (laten) verwijderen.

Wat is asbest?

Asbest (een mineraal) werd na 1950 verwerkt in producten en veel gebruikt in bijvoorbeeld gebouwen, treinen, schepen en fabrieken. En bij het verharden van wegen, paden en erven. Sinds 1 juli 1993 is het verboden om asbest te gebruiken. Bij verbouwen of slopen, kunnen werknemers asbestvezels inademen en gevaarlijke ziektes krijgen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert streng op de regels voor het werken met asbest. Als u zich niet aan de regels houdt, krijgt u een boete die kan oplopen tot € 30.000.

In de Asbestwegwijzer staat waar u asbest in en om woningen kunt vinden. In gebouwen of voorwerpen en installaties van voor 1994 kan asbest zitten.

Asbest (laten) inventariseren

U laat voordat u gaat slopen of verbouwen een onderzoek (asbestinventarisatie) doen naar asbest. De asbestinventarisatie laat u doen door een bedrijf met een certificaat voor asbestverwijdering. Asbestinventarisatiebureaus met een geldig certificaat staan in het register voor asbestverwijdering.

De uitkomst van de asbestinventarisatie laat de risicoklasse van verwijdering van het asbest zien (klasse 1 is laag risico, klasse 2 en 2a zijn hoog risico).

Asbest (laten) verwijderen

U moet asbest volgens strenge veiligheidsregels (laten) verwijderen. Bij risicoklasse 1 (laag risico) geldt:

  • Een niet-gecertificeerd bedrijf mag het asbest verwijderen.
  • De werknemers die het werk gaan doen, moeten getraind zijn in het verwijderen van asbest.
  • De werknemers moeten een gezondheidsonderzoek kunnen krijgen voordat ze beginnen met het werk.
  • Het asbestverwijderingsbedrijf moet de asbestwerkzaamheden melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (uiterlijk 2 dagen van tevoren).
  • U moet uiterlijk 4 weken voordat het werk begint een sloopmelding doen.
  • U moet 2 dagen voor de verwijdering de gemeente informeren.
  • U moet 1 dag na afronding van de werkzaamheden de gemeente informeren.

Bij risicoklasse 2 of 2a (hoog risico) geldt:

Certificaten en register voor asbestverwijderaars

Alleen bedrijven met een certificaat voor asbestinventarisatie en asbestverwijdering mogen asbest inventariseren of verwijderen (risicoklasse 2(a)). Voor het verwijderen van materialen in risicoklasse 1 is certificatie niet verplicht.

Wilt u uw asbestverwijderingsbedrijf laten certificeren? U kunt een certificaat voor asbestverwijdering aanvragen bij een aantal organisaties die door het Ministerie van SZW zijn aangewezen. Als u een certificaat heeft, dan staat u in het register voor asbestverwijdering. Dit register wordt bijgehouden door Stichting Ascert.

Werknemers beschermen tegen asbest

U moet maatregelen nemen om uw werknemers te beschermen tegen asbestziekten. U moet bijvoorbeeld:

Wordt u aansprakelijk gesteld door (ex-)werknemers die ziek zijn geworden, omdat ze met asbest hebben gewerkt? Dan kan het zijn dat u schadevergoeding moet betalen. Het Instituut voor Asbestslachtoffers (IAS) kan hierbij bemiddelen.