Werken met asbest

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 2 min lezen

Asbest is een levensgevaarlijke, kankerverwekkende stof. Asbest werd voor 1994 veel gebruikt in bijvoorbeeld gebouwen, treinen, schepen en fabrieken. En bij het verharden van wegen, paden en erven. De overheid wil asbest zoveel mogelijk verwijderen uit de samenleving. In Nederland is het maken, gebruiken en hergebruiken van asbest verboden. Een aantal werkzaamheden met asbest mag wel. Hiervoor gelden strenge regels.

Asbest in gebouwen en woningen

In gebouwen van voor 1994 kan asbest zitten. De Asbestwegwijzer vertelt u over de producten met asbest die in en om woningen zijn gebruikt. Als u een gebouw wil verbouwen, renoveren of slopen, moet u:

  • een bedrijf met een asbest-certificaat laten onderzoeken waar en hoeveel asbest er in het gebouw zit
  • een sloopmelding doen of een omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket online
  • een bedrijf met een asbest-certificaat de asbest laten weghalen. Hierbij moet altijd een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) zijn.

Asbest in bodem en materialen

Asbest kan voorkomen in en op de bodem, in baggerspecie en in puin. Alleen erkende bedrijven en personen mogen bodemonderzoek naar asbest uitvoeren.

Melden in Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS)

Bedrijven die asbest onderzoeken en verwijderen moeten dat melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Het LAVS is een programma op een website. In dit programma meldt u alles vanaf het onderzoek naar asbest, het weghalen tot en met de stort.

Wilt u asbest laten verwijderen?

U moet asbest laten verwijderen door een bedrijf met een certificaat. Hierbij moet altijd een Deskundig Toezichthouder Asbestsloop (DTA) zijn. In het register van Ascert Stichting Certificatie Asbest kunt u opzoeken of een bedrijf of een persoon een geldig certificaat heeft.

Certificaten en register voor asbestverwijderaars

Alleen bedrijven met die in het certificaatregister voor asbestverwijdering staan mogen asbest inventariseren of verwijderen. Wilt u in het register staan, dan moet u een certificaat hebben. U kunt certificatie aanvragen bij een aantal organisaties die door het Ministerie van SZW zijn aangewezen. De Inspectie SZW controleert streng op de regels voor het werken met asbest. Als u zich niet aan de regels houdt, krijgt u een boete die kan oplopen tot € 30.000.

Blootstelling aan asbest melden

Blootstelling aan asbest is nooit helemaal veilig, maar onder de grens van 2000 vezels/m3 is de kans om ziek te worden erg klein. Het werken met asbest wordt ingedeeld in 2 risicoklassen; boven en onder die grens. Afhankelijk van de risicoklasse moet u bepaalde maatregelen nemen. Kunnen uw medewerkers bij werkzaamheden worden blootgesteld aan asbest? Dan moet u dit melden aan Inspectie SZW. Dat kan via de post of digitaal. Komt u onverwacht asbest tegen? Dan moet u direct bellen met de Inspectie SZW.

Werknemers die asbest verwijderen, kunnen een digitale test doen. Deze laat zien wat de belangrijkste risico's zijn en hoe ze deze kunnen voorkomen.

Geld asbestslachtoffers

Asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom of asbestose (stoflongen) kunnen een schadevergoeding vragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Er zijn 2 regelingen:

  • Werknemers die ziek zijn geworden door asbest kunnen gebruikmaken van de TAS-regeling.
  • Zelfstandig ondernemers die in een privésituatie ziek zijn geworden door asbest, kunnen gebruikmaken van de TNS-regeling.

Als u als werkgever aansprakelijk bent voor de gezondheidsschade van uw (ex-)werknemer, moet u schadevergoeding betalen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven