Certificaten en keurmerken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Met een certificaat of keurmerkExterne link toont u aan dat uw producten, diensten, processen of arbeidsomstandigheden aan bepaalde veiligheids-, kwaliteits- of milieueisen voldoen. Bijvoorbeeld bij biologische productenExterne link of streekproductenExterne link. Ook kunt u hiermee aantonen dat uw werknemers beschikken over bepaalde kennis en vaardigheden.

Certificerende instellingen en accreditatie

Laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen kunnen hun werkwijze door de Raad voor Accreditatie (RvA) laten toetsenExterne link. Bij een goed resultaat mogen ze het accreditatiemerk gebruiken. Dit merk bewijst dat ze deskundig, onpartijdig en onafhankelijk handelen. Een overzicht van alle keuringsinstellingen (zogenaamde notified bodies) in alle EU-landen vindt u in het Nando Information SystemExterne link.

Certificaat afgeven

Een certificaat is een schriftelijk bewijs. Soms stelt een opdrachtgever of de overheid het bezit van een certificaat verplicht. Dit is bijvoorbeeld het geval voor mensen die met asbest werken. Een instelling geeft een certificaat af aan de hand van certificatieschema'sExterne link. Hierin staan de eisen die voor het product, de dienst, het systeem of de persoon gelden. Om het certificaat te houden, bent u verplicht nascholing te volgen en regelmatig herexamen te doen.

Arbo-certificaten

Een arbo-certificaatExterne link is verplicht voor een aantal producten, werkzaamheden en systemen, zoals:

Toestemming voor gebruik keurmerk

Voordat u een keurmerkExterne link mag gebruiken, moet u toestemming krijgen van de keurmerkeigenaar. U mag dan het logo van dat keurmerk voeren. Voldoet uw product of dienst niet aan de eigenschappen die het keurmerk belooft? Dan kunnen consumenten u daarop aanspreken. U moet ze dan een kosteloze oplossing aanbieden binnen een redelijke termijn.

Keurmerk aanmelden

Als keurmerkeigenaar kunt u uw keurmerk aanmelden bij de RvAExterne link. Een overzicht van keurmerken en hun betrouwbaarheidExterne link vindt u op Milieu Centraal.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven