Certificaten en keurmerken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Met een certificaat of keurmerk laat u zien dat uw producten, diensten, processen of arbeidsomstandigheden aan bepaalde eisen voldoen, zoals:

  • veiligheidseisen
  • kwaliteitseisen
  • milieueisen
  • duurzaamheidseisen

Voorbeelden zijn biologische producten of streekproducten. Met een certificaat of keurmerk laat u ook zien dat uw werknemers bepaalde kennis en vaardigheden hebben.

Certificerende instellingen en accreditatie

In Nederland is de Raad voor Accreditatie (RvA) de nationale accreditatie-instantie. De RvA controleert of u een certificaat of keurmerk op de juiste manier afgeeft. Door accreditatie wordt de betrouwbaarheid van certificaten en keurmerken groter.

Laboratoria, inspectie-instellingen, certificatie-instellingen en verificatie-instellingen die een keurmerk afgeven, kunnen hun manier van werken door de Raad voor Accreditatie (RvA) laten toetsen. Als de manier van werken is goedgekeurd, mogen ze het accreditatiemerk gebruiken. Het accreditatiemerk bewijst dat ze deskundig, onpartijdig en onafhankelijk handelen.

Een overzicht van alle keuringsinstellingen (zogenaamde notified bodies) in alle EU-landen vindt u in het Nando Information System.

Certificaat afgeven

Een certificaat is een schriftelijk bewijs. Soms stelt een opdrachtgever of de overheid een certificaat verplicht. Bijvoorbeeld voor:

Een instelling geeft een certificaat af aan de hand van certificatieschema's. Hierin staan de eisen die voor het product, de dienst, het systeem of de persoon gelden. Om het certificaat te houden, bent u verplicht nascholing te volgen en regelmatig herexamen te doen.

Arbo-certificaten

Een arbo-certificaat is verplicht voor een aantal producten, werkzaamheden en systemen, zoals:

Toestemming voor gebruik keurmerk

Een keurmerk is een beeldmerk op een product of bij een beschrijving van een dienst. Het beeldmerk laat zien dat een product of dienst aan de eisen voldoet die bij dat keurmerk horen. Voordat u een keurmerk mag gebruiken, moet u toestemming krijgen van de keurmerkeigenaar. U mag dan het logo van dat keurmerk voeren. Voldoet uw product of dienst niet aan de eigenschappen die het keurmerk belooft? Dan kunnen consumenten u daarop aanspreken. U moet ze dan een gratis oplossing aanbieden binnen een redelijke termijn.

Keurmerk aanmelden

Als keurmerkeigenaar kunt u uw keurmerk aanmelden bij de RvA. Een overzicht van keurmerken en hun betrouwbaarheid vindt u op Milieu Centraal.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven