Logo RijksoverheidLogo Ondernemersplein, alles van de overheid op één plekMenuZoekenZoekenHomeWetten en regels

Chemische stoffen en mengsels indelen, etiketteren en verpakken

Deze informatie is geplaatst door:Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)Laatst gecontroleerd op < 1 min lezen

Brengt u chemische stoffen en mengsels op de Europese markt? U moet zich houden aan de CLP-verordening.

Wat is de CLP-verordening?

De afkorting CLP staat voor Classification (indeling), Labelling (etikettering) en Packaging (verpakking). Bent u producent, importeur of professioneel gebruiker (downstreamgebruiker) van chemische stoffen en mengsels? Dan moet u deze producten indelen, etiketteren en verpakken volgens de regels van de CLP-verordening. Zo krijgen werknemers en consumenten in de Europese Unie duidelijke informatie over de gevaren van chemische stoffen en mengsels.

Meldingsplicht voor chemische stoffen

Als producent of importeur van chemische stoffen heeft u een meldingsplicht. U moet de indeling en etikettering van chemische stoffen melden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). U doet uw melding binnen 1 maand nadat u de chemische stoffen op de markt heeft gebracht.

Productinformatie van mengsels

Bent u leverancier van mengsels? Dan moet u productinformatie aanleveren bij het online portaal van ECHA. Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) gebruikt uw productinformatie om hulpverleners snel te informeren over de verschijnselen en de behandeling van vergiftigingen door gevaarlijke producten.

Zie ook

Naar boven