Dit artikel is gerelateerd aan:

Chemische stoffen en mengsels indelen, etiketteren en verpakken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Laatst gecontroleerd op
< 1 min lezen

Brengt u chemische stoffen en mengsels op de markt? U moet zich houden aan de richtlijnen van de CLP-verordening.

Wat is de CLP-verordening?

In de CLP-verordening staan eisen voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels. Producenten worden zo verplicht om informatie te geven over hun producten.

Meldingsplicht voor chemische stoffen

Als fabrikant of importeur van chemische stoffen heeft u een meldingsplicht. U moet de indeling en etikettering van chemische stoffen melden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Productinformatie van mengsels

Bent u leverancier van mengsels? Dan moet u productinformatie aanleveren bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Hiermee kan het NVIC hulpverleners informeren over symptomen en de behandeling van acute vergiftigingen door gevaarlijke producten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven