Dit artikel is gerelateerd aan:

Chemische stoffen en mengsels indelen, etiketteren en verpakken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

< 1 min lezen

Brengt u chemische stoffen en mengsels op de markt? Dan moet u deze (her)indelen volgens de systematiek van de Europese verordening EU-GHS/CLP. Hierin staan eisen voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels.

Meldingsplicht voor chemische stoffen

Als fabrikant of importeur van chemische stoffen heeft u een meldingsplicht. U moet de indeling en etikettering van chemische stoffen melden bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Productinformatie van mengsels

Bent u leverancier van mengsels? Dan moet u productinformatie aanleveren bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Hiermee kan het NVIC hulpverleners informeren over symptomen, diagnostiek en behandeling van acute vergiftigingen met gevaarlijke producten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven