Chemische stoffen en mengsels indelen, etiketteren en verpakken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Brengt u chemische stoffenExternal link en mengsels op de markt? Dan moet u deze (her)indelen volgens de systematiek van de Europese verordening EU-GHS/CLP. Hierin staan eisen voor de indeling, etiketteringExternal link en verpakking van chemische stoffen en mengsels.

Meldingsplicht voor chemische stoffen

Als fabrikant of importeur van chemische stoffen heeft u een meldingsplichtExternal link. U moet de indeling en etikettering van chemische stoffen meldenExternal link bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Productinformatie van mengsels

Bent u leverancier van mengsels? Dan moet u productinformatie aanleverenExternal link bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Hiermee kan het NVIC hulpverleners informeren over symptomen, diagnostiek en behandeling van acute vergiftigingen met gevaarlijke producten.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven