Gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruiken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Laatst gecontroleerd op
± 2 min lezen

Gaat u ongedierte en onkruid bestrijden? Als u bestrijdingsmiddelen (zoals gewasbeschermingsmiddelen en biociden) gebruikt, moet u zich aan regels houden.

Welke bestrijdingsmiddelen zijn er?

Er zijn verschillende bestrijdingsmiddelen:

Welke middelen mag u gebruiken?

U mag alleen bestrijdingsmiddelen gebruiken of verkopen die:

Dit zijn bestrijdingsmiddelen die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft goedgekeurd. U kunt als producent bij het Ctgb toelating aanvragen voor nieuwe bestrijdingsmiddelen.

Bewijs van vakbekwaamheid

Voor professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet u een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Hiervoor moet u een examen doen. Gebruikt u bedrijfsmatig bestrijdingsmiddelen om ongedierte of houtrotverwekkende schimmels te bestrijden? Dan moet u een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Dit kunt u krijgen via de Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie (EVM) of het Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en Volksgezondheid (CPMV).

Ontheffing voor biologische bestrijders

Gaat u biologische bestrijders gebruiken (zoals roofmijten of sluipwespen)? Dan heeft u voor sommige soorten een ontheffing nodig. Deze ontheffing vraagt u aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Afvalwater zuiveren en verwaaiing verminderen

Heeft u een glastuinbouwbedrijf? Dan moet u gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren. Heeft u een bedrijf met een open teelt? Dan moet u maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75 procent te verminderen. Dit moet voor het hele perceel. Ook als er een sloot in uw perceel ligt waardoor het uit twee delen bestaat.

Spuiten laten keuren

Werkt u met spuitapparatuur en -machines voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen? Dan moet u deze ten minste eens in de 3 jaar laten keuren door een erkend keuringsbedrijf.

Gewasbeschermingsmonitor

U moet een gewasbeschermingsmonitor hebben. Hierin houdt u per teeltseizoen bij welke maatregelen u heeft uitgevoerd. Bijvoorbeeld de inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding.

Verpakkingsmateriaal reinigen

Direct na gebruik moet u de verpakking van gewasbeschermingsmiddelen schoonspoelen. Dit moet u doen op een voorgeschreven manier met voorgeschreven apparatuur.

Grond ontsmetten

Gaat u uw grond ontsmetten? Een grondontsmetting moet u vooraf melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor elk perceel moet u een aparte melding indienen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven