Bestrijdingsmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen gebruiken

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Gecontroleerd 9 mei 2022
2 min lezen
English version

Welke bestrijdingsmiddelen zijn er?

Er zijn verschillende bestrijdingsmiddelen:

Licentie voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn chemische bestrijdingsmiddelen. Als u professionele chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, verkoopt, koopt of opslaat, moet u een licentie voor chemische bestrijdingsmiddelen hebben. U heeft geen licentie nodig als het geen professioneel bestrijdingsmiddel is. Op het etiket staat of het een professioneel bestrijdingsmiddel is.

Vergunning voor biologische bestrijdingsmiddelen

Biologische bestrijdingsmiddelen zijn natuurlijke vijanden van ziekten, plagen en onkruiden. Bijvoorbeeld roofmijten, sluipwespen of andere roofdieren en parasieten. U mag alleen biologische bestrijdingsmiddelen gebruiken die staan in Bijlage VIIb van de Omgevingsregeling. Staat het bestrijdingsmiddel niet in die bijlage? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij het Omgevingsloket.

Welke gewasbeschermingsmiddelen en biociden mag u gebruiken?

U mag alleen bestrijdingsmiddelen gebruiken of verkopen die:

Dit zijn bestrijdingsmiddelen die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft goedgekeurd. U kunt als producent bij het Ctgb toelating aanvragen voor nieuwe bestrijdingsmiddelen.

Verboden gewasbeschermingsmiddelen

Voor gewassen die aantrekkelijk zijn voor bijen (open teelt) zijn er een aantal verboden bestrijdingsmiddelen. U mag niet spuiten met de neonicotinoïden: clothianidin, thiamethoxam en imidacloprid. U mag deze stoffen in sommige gevallen wel gebruiken. Op het etiket staat hoe en op welke teelt u bestrijdingsmiddel met neonicotinoïden mag gebruiken. Bijvoorbeeld: voor gewassen in een kas, na de bloei, op wintergranen.

Als een gewasbeschermingsmiddel niet op de lijst met toegelaten gewasbeschermingsmiddelen van het Ctgb staat dan is het een verboden bestrijdingsmiddel en mag u het niet gebruiken.

Bewijs van vakbekwaamheid

Bent u een professionele ongediertebestrijder? U moet een bewijs van vakbekwaamheid Beheersing plaagdieren en houtaantastende organismen hebben. U moet hiervoor een opleiding en examen doen. Dit bewijs is 5 jaar geldig, daarna moet u het bewijs verlengen. Voor verlenging moet u nascholing doen en bewijzen dat u in die 5 jaar volgens de regels heeft gewerkt.

U kunt een bewijs van vakbekwaamheid aanvragen via de Stichting Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie (EVM) of het Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en Volksgezondheid (CPMV).

Gebruik bestrijdingsmiddelen bijhouden

U moet een gewasbeschermingsmonitor hebben. Hierin houdt u per teeltseizoen bij welke bestrijdingsmiddelen u heeft gebruikt. Bijvoorbeeld als u biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding heeft gebruikt.

Afvalwater zuiveren en verwaaiing verminderen

Heeft u een glastuinbouwbedrijf? Dan moet u gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren. Heeft u een bedrijf met een open teelt? Dan moet u maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75 procent te verminderen. Dit moet voor het hele perceel. Ook als er een sloot in uw perceel ligt waardoor het uit 2 delen bestaat.

Verpakking en machines schoonspoelen

U moet de verpakking van gewasbeschermingsmiddelen als deze leeg is, schoonspoelen met de juiste reinigingsapparatuur. U moet ook de spuitmachine schoonspoelen. Het spoelwater mag niet in de sloot of het riool komen. U moet verpakkingen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen afvoeren als bedrijfsafval of als Klein chemisch afval (kca).

Spuiten laten keuren

Werkt u met spuitapparatuur en -machines voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen? Dan moet u deze minstens 1 keer in de 3 jaar laten keuren door een erkend keuringsbedrijf.

Grond ontsmetten

U kunt grond ontsmetten om plantenziekten uit te roeien. Dat kan op verschillende manieren en mag voor een aantal gewasgroepen. Gaat u de grond chemisch ontsmetten? U moet minstens 3 weken voordat u begint een chemische grondontsmetting melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor elk perceel moet u een aparte melding doen.

Deze pagina is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk van de Europese Unie