Gewasbeschermingsmiddelen en biociden gebruiken

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Gaat u plaagdieren bestrijden met gewasbeschermingsmiddelenExternal link (bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw) of met biocidenExternal link (bestrijdingsmiddelen in bijvoorbeeld ziekenhuizen, waterleidingbedrijven of houtconservering)? Of gaat u biologische bestrijdersExternal link, zoals roofmijten of sluipwespen, inzetten? Dan moet u zich houden aan regels.

Welke middelen mag u gebruiken?

U mag alleen toegelaten (biologische) bestrijdingsmiddelen gebruiken. Deze zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Producenten kunnen bij het Ctgb toelating aanvragen voor nieuwe bestrijdingsmiddelen. Gaat u biologische bestrijders toepassen? Dan kunt u voor sommige soorten een ontheffing nodig hebben. Deze vraagt u aanExternal link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Op grond van de Europese BiocidenverordeningExternal link bepaalt de Europese Commissie de toelating in de EU van een bepaalde werkzame stof. Lidstaten moeten producten met deze stof daarna nog wel autoriseren.

Afvalwater zuiveren en verwaaiing verminderen

Heeft u een glastuinbouwbedrijf? Dan moet u gewasbeschermingsmiddelen uit het afvalwater zuiveren. Heeft u een bedrijf met een open teelt? Dan moet u maatregelen nemen om de verwaaiing (drift) van gewasbeschermingsmiddelen met ten minste 75 procent te verminderen. Dit moet voor het hele perceel. Ook als er een sloot ligt in uw perceel waardoor het uit twee delen bestaat.

Welke licenties heeft u nodig?

U heeft een gewasbescherminglicentie (spuitlicentie) nodig van Bureau ErkenningenExternal link. Gebruikt u bedrijfsmatig bestrijdingsmiddelen om ongedierte of houtrotverwekkende schimmels te bestrijden? Dan moet u beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid van de Stichting Examen- en Certificeringsinstituut PlaagdierpreventieExternal link (EVM) of het Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en VolksgezondheidExternal link (CPMV).

Spuiten laten keuren

Werkt u met spuitapparatuur en -machines voor de toediening van gewasbeschermingsmiddelen? Dan moet u deze ten minste eens in de 3 jaar laten keurenExternal link door een erkend keuringsbedrijfExternal link.

Gewasbeschermingsmonitor

U moet een gewasbeschermingsmonitorExternal link hebben. Hierin houdt u per teeltseizoen bij welke maatregelen u heeft uitgevoerd, zoals inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding.

Verpakkingsmateriaal reinigen

Direct na gebruik moet u de verpakking van gewasbeschermingsmiddelen schoonspoelenExternal link. Dit moet u doen op een voorgeschreven manier met voorgeschreven apparatuur.

Grond ontsmetten

Gaat u uw grond ontsmettenExternal link? Een grondontsmetting moet u vooraf melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor elk perceel moet u een aparte melding indienen.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven