Verplichtingen bij chemische stoffen (REACH)

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

± 1 min lezen

Het gebruik van chemisch stoffen heeft risico's voor mens en milieu. In de Europese verordening REACH staan regels voor de productie en handel in chemische stoffen (behalve radioactieve stoffen en afvalstoffen). De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie en beperkingen van CHemische stoffen.

Wat moet u registreren?

Maakt u chemische stoffen of importeert u chemische stoffen in de Europese Unie (EU)? Dan moet u gegevens over deze chemische stoffen registreren. Bijvoorbeeld de gevaren hoe de risico's te verkleinen. U moet de stoffen registreren bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

Hoe weet u welke rol u heeft?

De verplichtingen die u heeft volgens REACH hangen af van uw rol in de toeleveringsketen voor chemische stoffen. Deze rol kan zijn: fabrikant, importeur, distributeur of gebruiker. Met de Rol Identificatie Tool (Navigator) bepaalt u welke rollen uw bedrijf binnen REACH heeft.

Van alle chemische stoffen die u produceert, importeert, distribueert of gebruikt, moet u de risico's kennen. Ook moet u de maatregelen benoemen (en voor uw bedrijf ook nemen) om die risico's te beheersen.

REACH en CLP voor mkb

Bent u mkb'er en wilt u weten hoe u aan uw REACH- en CLP-verplichtingen kunt voldoen? Kijk dan op Chemischestoffengoedgeregeld.nl.

Veiligheidsinformatieblad (VIB) controleren

Brengt u chemische stoffen in de handel? Dan moet u een veiligheidsinformatieblad (VIB) geven aan professionele gebruikers. Met het veiligheidsinformatieblad geeft u informatie over de risico's van de chemische stof voor werknemers en milieu. U adviseert ook over het veilig gebruik van de chemische stof op de werkplek. Als de informatie op het VIB niet klopt of ontbreekt dan kan dat gevaarlijk zijn voor werknemers. U kunt met de VIB-check controleren of het VIB aan de eisen voldoet.

Explosieve stoffen verkopen

Verkoopt u chemische stoffen die, naast normale toepassingen, gebruikt kunnen worden om explosieven te maken? Particulieren mogen deze niet zonder vergunning van u kopen. Ook moeten particulieren papieren hebben voor import, bezit of gebruik van deze stoffen. Verdachte transacties, verdwijning en diefstal van deze chemische stoffen moet u melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven