Zoeken

Verplichtingen bij chemische stoffen en mengsels (REACH)

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezenEnglish version

Fabrikanten, importeurs, distributeurs en professionele gebruikers van chemische stoffen en mengsels moeten veiligheidsnormen volgen. Is uw bedrijf gevestigd in Nederland of een ander EU-land? Dan moet u zich houden aan de REACH-verordening.

Wat is REACH?

In de Europese verordening REACH staan de regels voor de productie, verwerking van en handel in chemische stoffen en mengsels. De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Bedrijven moeten zich houden aan verplichtingen uit deze verordening, zoals:

  • informatie verzamelen
  • chemicaliën indelen in gevaren
  • chemicaliën registreren
  • veiligheidsmaatregelen nemen

Welke verplichtingen voor u gelden, hangt af van de aard en gebruik van de chemische stoffen. Daarnaast hangt het af van uw rol in de toeleveringsketen. Bent u bijvoorbeeld fabrikant of een professionele gebruiker (downstream gebruiker)? De infographic van de REACH en CLP Helpdesk laat zien welke verplichtingen gelden voor verschillende ondernemers.

U kunt ook de check tool van de REACH en CLP Helpdesk gebruiken om te controleren welke acties u moet nemen.

Registratieplicht voor producenten en importeurs

Maakt u chemische stoffen of importeert u chemische stoffen in de Europese Unie (EU)? Dan moet u gegevens over deze chemische stoffen registreren. Deze plicht geldt alleen als u minimaal 1000 kilogram per jaar van de stoffen produceert of importeert. Bij de registratie vermeldt u bijvoorbeeld de gevaren of maatregelen om de risico's te verkleinen. U moet de stoffen registreren bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA).

Veiligheidsinformatieblad (VIB) leveren en controleren

Brengt u chemische stoffen of mengsels in de handel? Dan moet u een veiligheidsinformatieblad (VIB) geven aan professionele gebruikers. Met het veiligheidsinformatieblad of veiligheidsblad of, in het Engels, Material Safety Data Sheet (MSDS) geeft u informatie over de risico's van de chemische stof voor werknemers en milieu. U adviseert ook over het veilig gebruik van de chemische stof op de werkplek. Als de informatie op het VIB niet klopt of ontbreekt dan kan dat gevaarlijk zijn voor werknemers. U kunt met de VIB-check controleren of het VIB aan de eisen voldoet.

Chemische stoffen en mengsels veilig gebruiken

Industriële gebruikers en professionele gebruikers moeten doen wat er op het veiligheidsinformatieblad staat. Ook moeten zij leveranciers informeren. Bijvoorbeeld als het VIB niet klopt of niet volledig is. Bedrijven die chemische stoffen en mengsels gebruiken zijn zelf verantwoordelijk voor gezond en veilig werken.

Explosieve stoffen verkopen

Verkoopt u chemische stoffen die ook gebruikt kunnen worden om explosieven te maken? Particulieren mogen deze stoffen niet zonder vergunning van u kopen. Ook moeten particulieren papieren hebben voor import, bezit of gebruik van deze stoffen. Verdachte transacties, verdwijning en diefstal van deze chemische stoffen moet u melden bij het Meldpunt Verdachte Transacties Chemicaliën.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Over onsContactDisclaimerCookies & PrivacyToegankelijkheidAPIBusiness.gov.nl (English)Ondernemersplein is een initiatief van:KVKRijksdienst voor Ondernemend NederlandRDWBelastingdienstCentraal Bureau voor de StatistiekUWVToegankelijkheidsniveau: W3C WAI-AA WCAG 2.1