Dit artikel is gerelateerd aan:

Compensatieregeling kosten eHerkenning

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Let op: gesloten

Heeft u eHerkenning nodig voor uw aangifte via Mijn Belastingdienst Zakelijk? Dan kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van eHerkenning via de Compensatieregeling kosten eHerkenning.

U krijgt een vergoeding van ongeveer € 24 per jaar, voor eHerkenning met het betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3). De regeling geldt niet voor eHerkenning met andere niveaus. De vergoeding werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 en duurt 2 jaar.

Wanneer komt u in aanmerking?

U kunt de Compensatieregeling kosten eHerkenning aanvragen als u voldoet aan onder meer de volgende voorwaarden:

  • u heeft eHerkenning nodig voor het doen van uw zakelijke belastingaangifte (dit geldt niet als u een eenmanszaak heeft, u kunt DigiDExterne link gebruiken voor uw aangifte)
  • u heeft eHerkenning niveau 3 gekocht bij een erkend leverancier, of u laat een erkend leverancier uw niveau 1, niveau 2 of niveau 2+ inlogmiddel omzetten naar niveau 3
  • de vergoeding is voor maximaal 1 eHerkenningsmiddel per jaar
  • u vraagt compensatie voor kosten die u heeft gemaakt op of na 1 januari 2020
  • u doet zelf aangifte, u krijgt geen vergoeding als u een intermediair (derde partij) heeft gemachtigd om uw aangifte te doen
  • u gebruikt eHerkenning alleen voor uw belastingaangifte en niet om andere zaken te regelen, bijvoorbeeld een aanvraag bij de Provincie of het UWV

Bekijk hier meer informatie over de voorwaardenExterne link voor de Compensatieregeling kosten eHerkenning.

Aangifte via softwarepakket of intermediair

Kunt u zich niet inschrijven in het Handelsregister en daardoor geen eHerkenning gebruiken? Dan moet u voorlopig aangifte doen via een softwarepakket of intermediair. U kunt de Compensatieregeling kosten eHerkenning niet aanvragen. U heeft wel recht op compensatieExterne link. De Belastingdienst geeft binnenkort meer informatie over hoe u in dit geval compensatie kunt aanvragen.

Hoe kunt u aanvragen?

U kunt de Compensatieregeling kosten eHerkenning aanvragenExterne link bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vanaf augustus.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven