Dit artikel is gerelateerd aan:

Concurrentiebeding bij ontslag

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

± 2 min lezen

Bij een concurrentiebeding beschermt u uw bedrijf als uw werknemer weggaat. Uw werknemer mag met een concurrentiebeding bij ontslag bijvoorbeeld niet bij de concurrent gaan werken. Of een eigen bedrijf beginnen in dezelfde branche. Bij een relatiebeding mag uw ex-werknemer uw klanten niet benaderen.

Concurrentiebeding bij tijdelijk of vast contract

U mag een concurrentiebeding alleen opnemen in een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd). Bij een tijdelijk contract mag u geen concurrentiebeding opnemen. Behalve als er belangrijke bedrijfsbelangen zijn. Die belangen moet u uitleggen in het arbeidscontract.

Concurrentiebeding nietig verklaren

Uw werknemer kan de kantonrechter vragen of het concurrentiebeding in zijn contract wel echt nodig is. Bijvoorbeeld als hij vindt dat er geen belangrijke bedrijfsbelangen bestaan. Als u het concurrentiebeding niet goed genoeg onderbouwt, kan de kantonrechter het beding nietig verklaren. Het concurrentiebeding is dan niet geldig.

Verschil relatiebeding en concurrentiebeding

Een relatiebeding is een lichtere vorm van het concurrentiebeding. Met een relatiebeding beschermt u uw klantenkring, leveranciers en andere zakelijke relaties van uw bedrijf. Na ontslag mag uw ex-werknemer uw klanten niet benaderen of uw klantenbestand meenemen. Hij mag dus ook niet gaan werken bij uw klanten of zakelijke relaties. Wel mag hij bij de concurrent aan het werk als dat geen relatie is van uw bedrijf.

U mag bij een tijdelijk contract alleen een relatiebeding afspreken als u in de arbeidsovereenkomst goed uitlegt waarom het relatiebeding belangrijk is.

Inhoud van een concurrentiebeding

U mag zelf bepalen wat in uw concurrentiebeding staat, zoals:

  • voor welke werkzaamheden geldt het concurrentiebeding?
  • zijn er bepaalde bedrijven waar uw werknemer niet voor mag werken?
  • is er een regio waar uw werknemer niet hetzelfde werk mag doen?
  • wat is de boete bij overtreding?
  • hoe lang duurt het concurrentiebeding? De meeste werkgevers kiezen voor een duur van 1 of 2 jaar.

Het concurrentiebeding mag de werknemer niet onredelijk beperken. Het beding moet duidelijk zijn over wat wel en niet mag.

Let op: Zorg dat uw concurrentiebeding actueel blijft. Verander het bijvoorbeeld als uw werknemer een nieuwe functie krijgt of als het werkgebied van uw bedrijf groter wordt.

Wanneer geldt een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is alleen rechtsgeldig als:

  • u de afspraken schriftelijk vastlegt, bijvoorbeeld in het arbeidscontract of in uw arbeidsvoorwaarden
  • uw werknemer gaat schriftelijk akkoord met de afspraken. Bijvoorbeeld door het arbeidscontract te ondertekenen, of de brief waarin wordt verwezen naar de arbeidsvoorwaarden.
  • uw werknemer 18 jaar is of ouder
  • u toestemming krijgt van de ouders als uw werknemer minderjarig is

Niet nakomen van het concurrentiebeding

Houdt uw werknemer zich niet aan het concurrentiebeding? Dan kunt u de rechter inschakelen. Die kan uw werknemer dwingen zich eraan te houden door een boete op te leggen. Ook kunt u een schadevergoeding eisen. De rechter kijkt ook naar de belangen van de werknemer. Het is dus mogelijk dat de rechter oordeelt dat het concurrentiebeding niet (meer) rechtsgeldig is en niet langer geldt voor uw werknemer.

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)