Concurrentiebeding bij ontslag

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
2 min lezen
English version

Met een concurrentiebeding beschermt u uw bedrijf als uw werknemer weggaat. Uw werknemer mag dan bij ontslag niet bij een concurrent hetzelfde werk gaan doen. Of een eigen bedrijf beginnen en hetzelfde werk gaan doen.

Inhoud van een concurrentiebeding

U mag zelf bepalen wat in uw concurrentiebeding staat, bijvoorbeeld:

  • voor welke werkzaamheden het concurrentiebeding geldt
  • voor welke bedrijven uw ex-werknemer niet mag werken
  • in welke regio uw ex-werknemer niet hetzelfde werk mag doen
  • wat de boete is bij een overtreding
  • hoe lang het concurrentiebeding duurt (meestal 1 of 2 jaar)

Het concurrentiebeding moet duidelijk zijn over wat wel en niet mag. Het concurrentiebeding mag niet onredelijk zijn. Het mag niet onmogelijk zijn voor uw werknemer om ergens anders te gaan werken.

Let op: Zorg dat uw concurrentiebeding actueel blijft. Verander het bijvoorbeeld als uw werknemer een nieuwe functie krijgt of als het werkgebied van uw bedrijf groter wordt.

Wanneer is een concurrentiebeding rechtsgeldig?

Een concurrentiebeding is alleen rechtsgeldig als:

  • u de afspraken schriftelijk vastlegt, bijvoorbeeld in het arbeidscontract of in uw arbeidsvoorwaarden
  • uw werknemer schriftelijk akkoord gaat met de afspraken door te ondertekenen
  • uw werknemer 18 jaar is of ouder.

U moet de afspraken uit het concurrentiebeding duidelijk omschrijven en onderbouwen. Als u dat niet doet, kan de kantonrechter het beding nietig verklaren. Het concurrentiebeding is dan niet geldig.

Concurrentiebeding bij tijdelijk of vast contract

U mag een concurrentiebeding alleen opnemen in een vast contract (arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd). Bij een tijdelijk contract mag u geen concurrentiebeding opnemen, behalve als er belangrijke bedrijfsbelangen zijn. Die belangen moet u uitleggen in het arbeidscontract. Zonder die uitleg geldt het concurrentiebeding niet.

Relatiebeding

Een relatiebeding is een vorm van het concurrentiebeding. Uw werknemer mag met een relatiebeding bij ontslag niet contact opnemen met uw klanten en uw zakelijke relaties.

Uw ex-werknemer mag wel bij de concurrent aan het werk, als dat geen relatie is van uw bedrijf.

U mag een relatiebeding alleen opnemen in een vast contract. U mag bij een tijdelijk contract alleen een relatiebeding afspreken als u in de arbeidsovereenkomst goed uitlegt waarom dit belangrijk is.

Werknemer houdt zich niet aan concurrentiebeding

Houdt uw werknemer zich niet aan het concurrentiebeding? Dan kunt u de rechter inschakelen. Die kan uw werknemer dwingen zich eraan te houden door een boete op te leggen. Ook kunt u een schadevergoeding eisen. De rechter kijkt ook naar de belangen van de werknemer. De rechter kan oordelen dat het concurrentiebeding niet langer geldt voor uw werknemer.

Dit artikel is gerelateerd aan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)