Dit artikel is gerelateerd aan:

Coronacrisis: NOW-noodmaatregel

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van het totale fiscale loon, afhankelijk van het omzetverlies.

De NOW-noodmaatregel vervangt de Werktijdverkorting (wtv). U kunt geen Werktijdverkorting meer aanvragen.

Wat is NOW?

U heeft door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel. U kunt dan via NOW een substantiële tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus kunt u gebruik maken van de NOW-regeling.

Voorwaarden voor NOW

  • U vraagt géén ontslag aan op grond van bedrijfseconomische redenen voor uw werknemers in de periode waarvoor u tegemoetkoming krijgt.
  • U verwacht tenminste 20% omzetverlies over 3 maanden.
  • U moet uw werknemers 100% doorbetalen.
  • U moet de NOW-subsidie gebruiken voor het betalen van de loonkosten.
  • U moet een controleerbare administratie hebben.
  • NOW is voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
  • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring verplicht.

Lees hier alle voorwaarden voor de NOWExterne link.

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling, maximaal 90% van de loonsom.

Bijvoorbeeld:

  • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
  • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
  • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever

Op basis uw aanvraag krijgt u van UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Hoe kunt u NOW aanvragen?

U doet uw NOW-aanvraag bij UWVExterne link vanaf 6 april 2020 om 9.00 uur tot en met 31 mei 2020. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u binnen 2 tot 4 weken een voorschot.

Kunt u nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee dat is niet meer mogelijk. Als u al een aanvraag voor wtv heeft gedaan, ontvangt u bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling behandelt UWV als aanvraag voor NOW. Lees hier waarom de Werktijdverkorting is ingetrokken en wat u moet doen als u al Werktijdverkorting heeft.

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven