Tozo-regeling: terugbetalen

Gepubliceerd door:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
1 min lezen
English version

Kreeg u een Tozo-lening, dan betaalt u altijd terug. Kreeg u een Tozo-uitkering, dan betaalt u alleen terug als u te veel geld heeft gekregen.

Moet u terugbetalen?

Tozo-uitkering

Heeft u te veel Tozo-uitkering gekregen? Bijvoorbeeld omdat u de laatste maanden van het jaar weer inkomen had. Dan betaalt u dat terug.

Tozo-lening

De lening voor bedrijfskapitaal (van maximaal € 10.157) moet u altijd terugbetalen.

Aan wie moet u terugbetalen?

Tozo-uitkering

U betaalt te veel gekregen uitkering terug aan uw gemeente.

Tozo-lening

U betaalt de lening terug aan de gemeente die u de lening heeft gegeven.

Hoeveel moet u terugbetalen?

Tozo-uitkering

De gemeente vraagt u om een overzicht van uw inkomsten. Hiermee berekent de gemeente of en hoeveel u moet terugbetalen van de Tozo-uitkering.

Tozo-lening

U betaalt 2% rente over de lening. De berekening van de rente begint op het moment dat u de lening krijgt. Van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022 bouwt u geen rente op en dus ook geen hogere schuld.

Wanneer moet u terugbetalen?

Tozo-uitkering

Maak afspraken met uw gemeente als u een deel van uw uitkering terug moet betalen. U kunt vaak een persoonlijke betaalregeling afspreken.

Tozo-lening

U begint vanaf 1 juli 2022 met terugbetalen. U lost in 72 maanden (6 jaar). De looptijd van 6 jaar telt vanaf het moment dat u de Tozo krijgt. U kunt al eerder of in minder dan 6 jaar aflossen. Bespreek dat met uw gemeente.

Kunt u de Tozo-lening niet terugbetalen? Overleg wat mogelijk is.

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie over de Tozo-uitkering en de Tozo-lening kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Dit artikel is gerelateerd aan: